DS - GamePlay


ダブルスポイラー ~ 東方文花帖
Double Spoiler ~ โทวโฮวบุนคะโฉว (บันทึกอักขระบุปผาแห่งตะวันออก)


.........................................................................................................................................................................................

Game Play & Manual


จุดประสงค์ของเกม

ควบคุมเทนกุนักหนังสือพิมพ์ ชาเมย์มารุ อายะ
แล้วถ่ายภาพเพื่อสร้างความเสียหายทางจิตใจแก่เหล่าโยวไคและมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเกนโซวเคียว


กฎ

ควบคุมอายะไม่ให้โดนกระสุนและร่างกายของศัตรู, และถ่ายภาพบอสไปด้วยในเวลาเดียวกัน
เมื่อถ่ายภาพครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ก็จะผ่านด่านนั้น
คะแนนสูงสุดจะได้รับการบันทึกเมื่อผ่านด่านแล้วเท่านั้น


การควบคุม

ปุ่มถ่ายภาพ (Z) เมื่อฟิล์มเต็ม 100% จะสามารถถ่ายภาพได้ และหากกดค้าง (พร้อมกดปุ่มทิศทาง) จะสามารถซูมได้ (Finder Mode)
ปุ่มเคลื่อนที่ช้า (Shift) เมื่อกดค้างไว้ อายะจะเคลื่อนที่ช้าลง
บรรจุฟิล์ม (ปุ่มถ่ายภาพ + ปุ่มเคลื่อนที่ช้า) เคลื่อนที่ช้าลงอย่างมาก แต่ก็บรรจุฟิล์มเร็วขึ้นมาก
หมุนมุมกล้อง (X) ปรับกรอบภาพสลับระหว่างแนวตั้งกับแนวนอน

ตอบตกลง : ปุ่มถ่ายภาพ หรือปุ่ม Enter
ยกเลิก : ปุ่มเคลื่อนที่ช้า หรือปุ่มหมุนมุมกล้อง หรือปุ่ม ESC


เกี่ยวกับฟิล์มและการถ่ายภาพ

- เมื่อเต็ม 100% จะสามารถถ่ายภาพได้
- ฟิล์มจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อย แม้ไม่กดปุ่มอะไรเลย
- หากกดปุ่มถ่ายภาพพร้อมกับปุ่มเคลื่อนที่ช้า จะสามารถเร่งการบรรจุฟิล์มได้
- เมื่อกดถ่ายภาพค้างไว้จะเข้าสู่โหมดซูมภาพ (Finder Mode) และปุ่มทิศทางจะบังคับกรอบภาพแทน
  *ยิ่งเวลาผ่านไป กรอบภาพก็จะยิ่งเล็กลง
  *หากปล่อยปุ่มถ่ายภาพไม่ทันเวลา ก็จะเสียฟิล์มไปโดยเปล่าประโยชน์ (สังเกตที่วงกลมในกรอบภาพ)
- หากเสียฟิล์มไปโดยไม่ได้ถ่ายภาพใน Finder Mode จะเสียค่าฟิล์มเพียง 50% เท่านั้น

คำเตือน : การถ่ายภาพ จำเป็นต้องปล่อยปุ่มเคลื่อนที่ช้า จึงควรบินไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ปลอดภัยก่อนกดปุ่มถ่ายภาพ

- ต้องถ่ายให้ติดตัวบอส จึงจะถือว่าถ่ายภาพได้สำเร็จ หากถ่ายไม่ติด จะถือว่า No Count
- หากบอสกำลังหายตัว, ออกไปนอกจอ, โปร่งแสง หรือแปลงร่างเป็นอย่างอื่น จะไม่สามารถถ่ายภาพให้สำเร็จได้
- เมื่อถ่ายภาพได้สำเร็จ ค่าฟิล์มจะลดลงจนเหลือ 0% เสมอ
- สามารถถ่ายภาพเพื่อลบกระสุนได้ ยิ่งถ่ายติดกระสุนมาก ก็ยิ่งได้ค่าฟิล์มกลับมามากขึ้น
- อายะสามารถได้ค่าฟิล์มกลับมาสูงสุด 55% / ส่วนฮาตาเตะสามารถได้ค่าฟิล์มกลับสูงสุด 75%
- การถ่ายภาพลบกระสุนจึงเป็นทักษะที่ควรฝึกฝนและสังเกต เนื่องจากบางด่านจำเป็นต้องลบกระสุน แล้วค่อยถ่ายจริง สลับกันไป

- ในขณะที่กำลังซูมภาพ หากกรอบภาพกลายเป็นสีแดง แสดงว่าบอสอยู่ในกรอบภาพแล้ว กดถ่ายได้เลย
- ในขณะที่เคลื่อนที่แบบเร็ว กรอบภาพจะหันไปตามทิศทางที่กำลังบินไป
- ในขณะที่เคลื่อนที่แบบช้า กรอบภาพจะหันเข้าหาบอส
- ฮาตาเตะจะเล็งกรอบภาพใส่บอสเสมอ
- หากต้องการถ่ายภาพบอสในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ให้กดปุ่มเคลื่อนที่ช้าแล้วรีบปล่อย เพื่อเล็งกรอบภาพใส่บอส

- ยิ่งถ่ายติดกระสุนมาก ก็ยิ่งได้คะแนนมาก และถ้าตอนถ่ายกำลังหลบกระสุนแบบเฉียดอยู่ ก็จะยิ่งได้คะแนนมาก
- เมื่อจบด่าน จะนำภาพที่ถ่ายสำเร็จมารวบรวมเป็น Scene Score ของด่านนั้นๆ
- Scene Score ของทุกด่านจะถูกนำมารวมเป็นคะแนนมวลรวมของผู้เล่น

- เมื่อมีวงเวทสีฟ้าปรากฏขึ้น มีความเป็นไปได้ที่บอสจะออกไปจากหน้าจอ ให้รอก่อน อย่าเพิ่งถ่ายรูป
- การถ่ายภาพติดขอบจอ จะทำให้ภาพที่ได้มีขนาดเล็กลงได้ ซึ่งมีผลต่อคะแนนเช่นกัน

- ในเกมมีโบนัสหลายชนิด ได้แก่

โบนัสแบบบวก
(Color) Shot ถ่ายติดกระสุนสีต่างๆ
Colorful Shot ถ่ายติดกระสุนหลายสีพร้อมๆกันในรูปเดียว
Rainbow Shot ถ่ายติดกระสุนมากมายหลายสีพร้อมๆกันในรูปเดียว
Clear Shot ถ่ายติดภาพบอสโดยไม่มีกระสุนใดๆทับอยู่บนตัวบอส
Macro Bonus ถ่ายติดภาพบอสขณะที่อยู่ใกล้ตัวบอส
Front Shot ถ่ายติดภาพบอสขณะที่อยู่ด้านหน้าของตัวบอส
Side Shot ถ่ายติดภาพบอสขณะที่อยู่ด้านข้างของตัวบอส
Back Shot ถ่ายติดภาพบอสขณะที่อยู่ด้านหลังของตัวบอส
Risk Shot ถ่ายภาพขณะที่กำลังหลบกระสุนแบบเฉียด ได้คะแนนต่างไปตามชนิดกระสุน
Solo Shot ถ่ายติดแค่ตัวเอง หรือตัวบอส โดยที่ไม่มีอย่างอื่นมาประกอบในภาพเลย (ยกเว้นเลเซอร์)
Cat Bonus ถ่ายติดภาพโอรินเมื่ออยู่ในร่างแมว (+666 คะแนน)

โบนัสแบบคูณ
Boss Shot ถ่ายติดตัวบอสอยู่ในภาพ โดยยิ่งอยู่กลางภาพก็ยิ่งได้คะแนนมาก
Self Shot ถ่ายติดตัวเองอยู่ในภาพด้วย
Two Shot ถ่ายติดทั้งตัวเองและตัวบอสอยู่ในภาพ
Nice Shot ถ่ายติดวงเวทหกแฉกสีแดง (มีเสียง "ก๊อก" เป็นตัวบอกจังหวะ) ยิ่งถ่ายได้ใหญ่ ก็ยิ่งได้คะแนนมาก
Angle Bonus คะแนนที่ได้จะแปรผันความความตรง-เอียงของภาพ

- รูปถ่ายที่ได้คะแนนสูงสุด จะถูกปะไว้ที่หน้าเลือกสเปลการ์ดใบนั้นๆ
- ในตอนที่เลือกด่าน สามารถกดปุ่ม L เพื่อตั้งให้ภาพนั้นคงอยู่ที่หน้าเลือกสเปลการ์ดนั้นๆได้ ต่อให้ในภายหลังทำคะแนนได้มากกว่านี้ก็ตาม
- สามารถลบภาพ Best Shot ออกไปได้ โดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ bestshot ของตัวเกม แล้วลบไฟล์ที่ชื่อตรงกับด่านออกไป (สถิติอื่นยังอยู่)
- เมื่อจบด่าน และแสดงผลลัพธ์ สามารถกดซ้ายขวาเพื่อเลือกภาพที่ชอบได้ และกดปุ่ม S เพื่อเซฟภาพนั้นเป็น Best Shot ได้ (แต่ถ้า L ไว้ก็ไม่ได้ผล)
- ขณะเลือกด่าน สามารถกดปุ่ม S เพื่อแสดงคะแนนและโบนัสของภาพ Best Shot ได้


คำแนะนำเมื่อถ่ายภาพไม่สำเร็จ

มีอยู่มากมาย และหมุนเวียนกันแสดงขึ้นมาในหน้าจอทุกครั้งที่ถ่ายภาพไม่สำเร็จ
- สะสมฟิล์มให้ถึง 100% แล้วกดถ่ายภาพ จากนั้นก็ปล่อย จะสามารถถ่ายภาพได้
- วิธีบรรจุฟิล์มด้วยความเร็วสูง คือการกดปุ่มถ่ายภาพและปุ่มเคลื่อนที่ช้าพร้อมกัน
- ในขณะถ่ายภาพ หากกดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้ จะสามารถซูมและขยับกรอบภาพได้ในระยะเวลาหนึ่ง
- แม้อยู่ในระหว่างเล่นก็สามารถตรวจสอบวิธีการควบคุมและระบบเกมโดยละเอียดได้ใน Pause Menu
- รูปถ่ายที่ไม่ติดตัวบอส (รูปถ่ายผิดพลาด) นั้นไม่มีคุณค่า, ไม่คิดเป็นคะแนน
- การถ่ายรูปเพื่อลบกระสุนเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร
- แม้จะไม่จำกัดจำนวนภาพที่ถ่ายได้, แต่หากเวลาที่จำกัดไว้หมดลง บอสก็จะหนีไปได้
- บางครั้งการเข้าใกล้ตัวบอสอย่างเต็มที่ หรืออ้อมไปทางด้านหลังก็เป็นเรื่องที่ดี
- เมื่อกดปุ่มถ่ายภาพแล้วปล่อยทันที จะลบห่ากระสุนที่อยู่รอบตัวได้
- โดยพื้นฐานแล้ว, ถ้าถ่ายรูปตอนที่ห่ากระสุนเกรี้ยวกราดมากๆ ก็จะยิ่งได้คะแนนมาก
- ชั่วพริบตาที่บอสปลดปล่อยวงเวทสีแดงออกมาคือ Shutter Chance !
- กระสุนขนาดใหญ่ย่อมให้คะแนนสูงกว่ากระสุนขนาดเล็ก, ยิ่งกระสุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้คะแนนเยอะ
- เล่นเกมวันละชั่วโมงก็พอ
- คะแนนมาจากผลรวมของมูลค่าของภาพที่ถ่ายได้สำเร็จ, นอกเหนือจากนั้นจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนเลย
- มีโบนัสที่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจอยู่เต็มไปหมดเลย
- กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือบางเครื่องมีการฝังข้อมูล GPS เอาไว้ด้วย จึงต้องระวังในการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
- การพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้สมาธิเพิ่มพูนขึ้น
- เล็งจังหวะถ่ายภาพตอนชั่วพริบตาที่บอสปล่อยกระสุนออกมากันเถอะ
- พอถ่ายภาพติดตัวเองด้วยก็จะดีใจนิดหน่อย
- พอไม่มีหนังสือพิมพ์แล้วก็รู้สึกยุ่งยากนิดหน่อยตอนทิ้งขยะสด
- อนุภาคแสงที่เกิดขึ้นหลังการถ่ายภาพลบกระสุน จะช่วยเพิ่มอัตราการบรรจุฟิล์มได้นิดหน่อย
- ถึงจะพูดว่า ม้วนฟิล์ม ไปก็เถอะ, คนสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรก็เป็นได้
- เมื่อกดปุ่ม Shot แล้วปล่อยทันที จะลบห่ากระสุนที่อยู่รอบตัวได้
- มองหาจังหวะ แล้วเข้าไปถ่ายภาพบอสใกล้ๆกันเถอะ
- หนังสือพิมพ์ไม่ได้มีแต่เรื่องลวงโลก ดังนั้นอย่าไปคิดว่ามันเลวร้ายอะไรขนาดนั้น
- คะแนนที่ได้, คือผลรวมของมูลค่าของภาพที่ถ่ายได้สำเร็จ, นอกนั้นจะไม่เพิ่มคะแนนให้เลย
- ร้านขายส่งกล้องถ่ายรูปมักมีการขายสินค้าอย่างอื่นนอกจากกล้องด้วย, บางทีก็กลายเป็นสินค้าหลักยิ่งกว่ากล้องเสียอีก
- รูปถ่ายอันงดงามซึ่งติดกระสุนศัตรูมาเยอะๆจะมีมูลค่าสูง
- ในความเป็นจริง ถ้าแอบถ่ายก็จะถูกจับ แล้วเป็นตราบาปไปชั่วชีวิต
- เมื่อสำเร็จเงื่อนไขหลายๆอย่าง จะมีโบนัสมาช่วยเพิ่มมูลค่าของภาพ
- พอถ่ายรูปกันสามคนแล้วมักพบว่าคนที่อยู่ตรงกลางจะตายไว
- ในความเป็นจริงนั้น กล้องถ่ายรูปแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่ค่อยถูกทิ้งสักเท่าไรนัก
- ภาพที่ถ่ายได้จะถูกนำไปใช้ทำอะไรนั้น, มีแต่อายะที่รู้
- Controller ที่ดีจะก่อให้เกิดสภาพจิตใจที่ดี
- ภาพถ่ายพลังจิตประมาณ 1 ส่วน (เต็มสิบ) เป็นวิญญาณของจริง
- ความไม่เท่าเทียมจะนำมาซึ่งความเท่าเทียม
- กฎหมายระบุว่าผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามดื่มเหล้านะ


เปลี่ยนสถานที่เก็บเซฟและรีเพลย์
จากเดิมจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับตัวเกม ปัจจุบันถูกเก็บไว้ที่
   (7 / Vista) C:\Users\(User Name)\AppData\Roaming\ShanghaiAlice\th125
   (XP / 2000) C:\Documents and Settings\(User Name)\Application Data\ShanghaiAlice\th125
ปล.โฟลเดอร์ AppData หรือ Application Data จะถูก Hidden เอาไว้ ต้องยกเลิกการซ่อนไฟล์ก่อนถึงจะมองเห็น


เพิ่มรีเพลย์ได้
ด้วยการเข้าไปที่โฟลเดอร์ replay ของตัวเกม แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่มีอยู่ให้กลายเป็น th125_ud*.rpy
(* = ตัวเลขหรืออักษรอังกฤษจำนวนกี่หลักก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ำกับรีเพลย์อันอื่น)

โดยเฉพาะรีเพลย์ลำดับที่ 21 เป็นต้นไป จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สามารถแสดงรายชื่อและเปิดดูในเกมได้


สามารถกด P เพื่อเก็บภาพในเกม ณ ขณะนั้นได้
โดยต้องสร้างโฟลเดอร์ชื่อ snapshot ไว้ในโฟลเดอร์ตามที่เขียนไว้ข้างต้น
และต้องเล่นเกมนี้ในโหมด 32 bit เท่านั้น
วิธีปลดล็อคฮาตาเตะ
เล่นจบสเปลการ์ดทุกใบใน level SPOILER


ความสามารถของฮาตาเตะที่ต่างจากอายะ
ข้อดี
1. บรรจุฟิล์มเร็วกว่า
2. เล็งเป้าใส่บอสเสมอ
ข้อด้อย
1. ซูมแทบไม่ได้เลย
2. กรอบภาพเล็กกว่า


วิธีเลือกใช้ฮาตาเตะ
กดปุ่มปุ่ม Pause หรือ C บนคีย์บอร์ดในขณะเลือกด่าน
คอมเมนท์ของอายะ

หากเอาชนะด่านนั้นๆได้ด้วยคะแนนที่สูงเพียงพอ ด่านนั้นจะได้รับคอมเมนท์จากอายะ
รายละเอียดของคอมเมนท์ในแต่ละด่านนั้น อ่านได้ที่หัวข้อ Spell ที่ลิงค์สารบัญด้านล่าง

หากยังไม่สามารถปลดล็อคเลเวลนั้นๆได้ จะแสดงคอมเมนท์ว่า
   ที่นี่ไม่ทำให้รู้สึกอยากไปเยี่ยมเยียนเลย
   ไม่น่าจะมีเรื่องน่าสนใจอะไรซะด้วยสิ


หากปลดล็อคได้แล้ว แต่ยังไม่มี Best Shot จะแสดงคอมเมนท์ว่า
   แถวนี้ท่าทางจะมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นนะ

หากมี Best Shot แล้ว แต่ยังไม่ชนะด่านนั้น จะแสดงคอมเมนท์ว่า
   ทำไมถึงถ่ายไปก็ไม่รู้แต่ก็ถ่ายไปแล้วน่ะน้า
   ถ้าไม่รวบรวมภาพถ่ายให้ได้มากกว่านี้อีกหน่อยก็เขียนบทความไม่ได้แฮะ


หากเอาชนะด่านนั้นได้แล้ว แต่ยังได้คะแนนน้อยเกินไป จะแสดงคอมเมนท์ว่า
   อื---ม, จำนวนภาพมันก็เพียงพอแล้วอ่ะนะ... ...
   แต่อยากถ่ายภาพที่มันใช้งานได้มากกว่านี้หน่อยจังเลย
   ภาพถ่ายระดับนี้ใช้เขียนบทความที่น่าสนใจไม่ได้หรอก
คอมเมนท์ของฮาตาเตะ

หากเอาชนะด่านนั้นๆได้ด้วยคะแนนที่สูงเพียงพอ ด่านนั้นจะได้รับคอมเมนท์จากฮาตาเตะ
รายละเอียดของคอมเมนท์ในแต่ละด่านนั้น อ่านได้ที่หัวข้อ Spell ที่ลิงค์สารบัญด้านล่าง

หากปลดล็อคได้แล้ว แต่ยังไม่มี Best Shot จะแสดงคอมเมนท์ว่า
   กล้องของฉันจะลุกเป็นไฟแล้ว !

หากมี Best Shot แล้ว แต่ยังไม่ชนะด่านนั้น จะแสดงคอมเมนท์ว่า
   จำนวนภาพยังไม่พอสินะ
   แบบนี้ก็เขียนบทความไม่ได้น่ะสิ


หากเอาชนะด่านนั้นได้แล้ว แต่ยังได้คะแนนน้อยเกินไป จะแสดงคอมเมนท์ว่า
   มีแต่รูปที่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะ---
   ต้องออกไปถ่ายอีกสักรอบล่ะมั้งนะ ?Bug ต่างๆภายในเกม

1. กดปุ่ม "ไปด่านต่อไป" แล้วเกิดความผิดปกติขึ้น
อาการ : เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วทำให้รีเพลย์ผิดปกติ / เกมปิดตัวไปเอง / ตัวละครในเกมสลับกับความจริง
วิธีแก้ไข : ควรกลับไปที่เมนูทุกครั้งหลังจบด่าน


2. ถูกกระสุนที่ไม่มีตัวตนสอยร่วง
อาการ : ถูกกระสุนที่ไม่มีตัวตนสอยร่วงขณะที่เล่นด่าน 12-6
วิธีแก้ไข : ไปเล่นที่ด่านอื่นสักรอบ หรือกลับไปที่เมนูหลักสักครั้งก็จะหาย

3. HighScore ไม่ถูกบันทึก
อาการ : เมื่อเล่นจบเลเวล SPOILER แล้วพบว่าคะแนนล่าสุดไม่ได้รับการบันทึกเป็น HighScore กลับเป็นคะแนนครั้งก่อนแทน
วิธีแก้ไข : ไม่มี

4. ภาพในเกมของตัวละครสลับกัน
อาการ : เล่นอายะแต่ในเกมกลายเป็นฮาตาเตะ / เล่นฮาตาเตะแต่ในเกมกลายเป็นอายะ
วิธีแก้ไข : กลับไปที่เมนูหลักสักครั้งก็จะหาย + ไม่ควรกดสลับตัวหลายครั้งเร็วเกินไป ระบบจะสับสน

5. คะแนนหาย
อาการ : BestShot ยังอยู่ แต่คะแนนกลับหายไปเป็นบางด่านในขณะที่เล่น
วิธีแก้ไข : ทำการ Back Up ไฟล์เซฟเป็นครั้งคราว ไม่ควรเล่นติดต่อกันนานเกินไป

6. เปิดรีเพลย์คนอื่นดูแล้วสามารถปลดล็อคเพลงในห้องดนตรีได้
อาการ : ตามหัวข้อ
วิธีแก้ไข : ไม่มี ... แบบนั้นก็สะดวกดีเหมือนกันนิ ?

7. เมื่อเวลาหมดแล้วบอสหนีไป บอสกลับกลายร่างเป็นบอสตัวอื่น
อาการ : ตามหัวข้อ
วิธีแก้ไข : ไม่มี ... ไม่ต้องไปสนใจก็พอ

8. ได้ฟังเพลงแล้วแต่ไม่แสดงรายชื่อในห้องดนตรี
อาการ : เมื่อเล่นจบเลเวล SPOILER แล้วมีเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่ง แต่ไม่มีเพลงดังกล่าวในห้องดนตรี
วิธีแก้ไข : เป็นเพลงปริศนาที่ไม่มีผู้ใดรู้ชื่อแน่ชัด คงมีเพียงท่าน ZUN ที่ตอบได้
.........................................................................................................................................................................................