วิธีใช้งานกล่องพูดคุย

วิธีการใช้งานกล่องตะโกน ShoutMix
รายละเอียดในกรอบทางขวามือ

1. นาม : ระบุชื่อของท่าน

2. ถิ่นอาศัย : ระบุเวบไซต์ส่วนตัวของท่าน (ชื่อในข้อ 1.จะกลายเป็น link ให้กดได้)

3. สเปล : ระบุข้อความที่ท่านต้องการพูดคุย

4. คอนทินิว : ใช้รีเฟรชเพื่อเรียกดูข้อความ ในกรณีที่กล่องตะโกนไม่อัพเดทข้อความให้

5. ดันมาคุ : ส่งข้อความพร้อมรายละเอียดตามข้อ 1-3

6. ปุ่ม + : แสดง Emoticon ที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ (สูงสุดจำนวน 6 อันต่อข้อความ)


วิธีการ
แทรก link หรือ e-mail ลงไปในข้อความ
ท่านสามารถแทรก link หรือ e-mail ลงไปในข้อความ(3.)ได้โดยตรง
โดยต้องเว้นวรรคทั้งก่อนและหลัง url หรือ e-mail address
ตัวอย่างเช่น "เชิญแวะชมที่ www.abc.com นี้ได้เลยครับ"
ข้อความที่ได้จะออกมาเป็น
 "เชิญแวะชมที่ link นี้ได้เลยครับ"


การอัพเดทข้อความ
ปกติแล้วกล่องตะโกนจะอัพเดทข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ

แต่หากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ระบบอาจไม่อัพเดทข้อความใหม่ให้
วิธีแก้ไขขึ้นอยู่กับกรณีต่างๆ เช่น
1. ละไปทำงานที่หน้าต่างอื่นเป็นเวลานาน ==> เอาเมาส์ชี้ที่กล่องตะโกน
2. อินเตอร์เนทล่มไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง ==> กดปุ่มคอนทินิว