SoP - AfterwordA


東方求聞口授 ~ Symposium of Post-mysticism.
โทวโฮวกุมอนคุจุ (ใคร่รู้คำสอนแห่งตะวันออก) ~ งานประชุมสัมมนาแห่งยุคหลังความเชื่อทางศาสนา


.........................................................................................................................................................................................

ปัจฉิมลิขิต


สามท่านที่เชิญมาในครั้งนี้
ทั้งวิญญาณเทพตามความเชื่อชินโตโบราณของญี่ปุ่น
ทั้งเจ้าอาวาสตามความเชื่อพุทธที่พัฒนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ในญี่ปุ่น
ทั้งเซียนตามความเชื่อเต๋าซึ่งเป็นศาสนาของแผ่นดินใหญ่
ต่างคนต่างมีแนวคิดและอุดมคติแตกต่างกัน
แต่ทั้งสามมีจุดร่วมเหมือนกันคือเป็น 「ผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสู่เกนโซวเคียวเมื่อเร็วๆนี้」

เกนโซวเคียวมีขั้วอำนาจอยู่มากมาย
พวกเราเหล่ามนุษย์
ตัวตนทางวิญญาณ เช่น ยูวเรย์(ผี)
โยวไคที่อยู่กันแบบองค์กรและอาศัยอยู่ในภูเขา
โยวไคผู้แข็งแกร่งที่อยู่อย่างสันโดษ
ผีดูดเลือดที่ย้ายมาจากตะวันตก
เทวดาที่อาศัยอยู่เหนือเมฆ......


ฉันรู้สึกได้ผ่านการเสวนาในครั้งนี้ว่า
ในระหว่างที่ขั้วอำนาจส่วนใหญ่กำลังคานอำนาจกันเองจะไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายใหญ่หลวงกับมนุษย์
แต่ในขณะเดียวกัน หากขั้วอำนาจแต่ละขั้วเริ่มหันมาจับมือกันก็อาจจะเป็นอันตรายได้


ฉันตั้งใจว่าจากนี้ไปจะเดินทางพบปะพูดคุยกับขั้วอำนาจขั้วอื่น
เพราะว่ามันเกี่ยวพันถึงการปกป้องมนุษย์ทางอ้อม


แต่การเสวนาครั้งนี้ต้องจบลงอย่างไม่สวยงามเท่าใดนัก
คราวหน้าเชิญคุณเรย์มุเข้าร่วมตั้งแต่แรกเลยน่าจะดีกว่าล่ะมั้ง
(แม้ไม่รู้แน่ชัดว่าทำแบบนั้นแล้วจะได้ฟังน้ำใสใจจริงของเธอหรือไม่ก็เถอะ)

แถมทุกคนยังกลับไปโดยไม่ช่วยเก็บกวาดห้องเลย
อุตส่าห์คาดหวังเล็กน้อยว่าอย่างน้อยคุณเบียคุเรนน่าจะมาช่วยน้า......(*1)
*1 [แต่เอาเถอะ เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ดื่มเหล้า แถมยังโดนคุณเรย์มุไล่กลับไปด้วย ช่วยไม่ได้นะ]


ฉันแทรกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับท่านที่เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ที่คุณเรย์มุนำมาให้อ่านในบทที่หกเอาไว้ที่ท้ายหนังสือเล่มนี้ในฐานะเอกสารอ้างอิง
นอกจากนี้ ฉันพบว่ามีหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้เขียนลงในเกนโซวเคียวเอนกิฉบับก่อนและเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้
จึงอยากสอดแทรกไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง


ฉันคิดว่าหากมีความจำเป็นก็อยากเขียนหนังสือออกมาอีก
นอกจากนี้ หากท่านมีทัศนคติอะไรบางอย่างก็ขอเชิญที่เรือนฮิเอดะได้เลย
หากช่วยเก็บกวาด ต่อให้เป็นโยวไคก็จะต้อนรับขับสู้อย่างดี


อาเระโอโตเมะรุ่นที่เก้า ฮิเอดะ โนะ อาคิว


.........................................................................................................................................................................................

กลับไปที่สารบัญของหนังสือเล่มนี้