SoP - Kanako


東方求聞口授 ~ Symposium of Post-mysticism.
โทวโฮวกุมอนคุจุ (ใคร่รู้คำสอนแห่งตะวันออก) ~ งานประชุมสัมมนาแห่งยุคหลังความเชื่อทางศาสนา


.........................................................................................................................................................................................อวตารแห่งเนินเขาและทะเลสาบ
{ยาซากะ คานาโกะ Yasaka Kanako }


ความสามารถ : สร้างสรรค์นภา
ความอันตราย : ต่ำ
ความเป็นมิตรต่อมนุษย์ : สูง
สถานที่หลักในการทำกิจกรรม : ภูเขาโยวไค หมู่บ้านมนุษย์ ศูนย์น้ำพุร้อนเทพเจ้าที่ย้ายจากโลกภายนอกเข้ามาสู่เกนโซวเคียวพร้อมกับศาลเจ้า
เทียบกับเทพเจ้าส่วนใหญ่ที่ไปมาอย่างอิสระโดยไม่เกี่ยวว่าจะเป็นโลกภายนอกหรือเกนโซวเคียวแล้ว
เธอกลับคิดจะย้ายเข้ามาตั้งหลักปักฐานในเกนโซวเคียว แล้วพยายามเปลี่ยนโยวไคและมนุษย์ในเกนโซวเคียวเป็นศาสนิกชนเพื่อรวบรวมศรัทธา(*1)
*1 [ดูเหมือนจะเรียกว่า กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy)]
(หมายถึงการลงทุนในตลาดที่ยังไม่มีคู่แข่ง ตรงข้ามกับคำว่า Red Ocean Strategy)

เผ่าพันธุ์ของเธอเทียบได้กับ ชินเรย์
ด้วยเหตุนี้ในสมัยก่อนจึงเชื่อกันว่าเธอเคยเป็นมนุษย์หรืออะไรสักอย่างมาก่อน
แต่ไม่มีผู้ใดทราบเลยว่าเป็นใคร เป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนก็มิอาจทราบ

ดูเหมือนเธอจะเคยเป็นเทพแห่งลมฝนมาก่อน แต่ปัจจุบันถูกขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งขุนผา
เบื้องหน้ามีความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับเหล่าโยวไคที่เชื่อกันว่าปกครองภูเขาโยวไคมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่แน่ชัดว่าความจริงเป็นอย่างไร
ดูไปดูมาเหมือนต่างฝ่ายต่างคิดแต่จะใช้ประโยชน์จากกันและกันมากกว่า จึงจำเป็นต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

ศาลเจ้าของเธอต่างจากศาลเจ้าฮาคุเรย์ตรงที่กิจการรุ่งเรืองดี
เธอมักจะหยิบยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจและใช้วิธีการต่างๆนานาเพื่อให้ได้มาซึ่งศรัทธา
เธอชื่นชอบนวัตกรรมใหม่ๆมากเป็นพิเศษ แต่ก็มักจะมองข้ามประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
การที่เธอตัดสินใจทิ้งโลกภายนอกแล้วย้ายมาอยู่ในเกนโซวเคียวก็คงเป็นผลลัพธ์จากนิสัยแบบนั้นเช่นกัน
ชักไม่แน่ใจแล้วสิว่าเทพเจ้าแห่งขุนผาเคยเป็นอะไรมาก่อนกันแน่

ลักษณะภายนอกโดดเด่นสะดุดตา ดูเหมือนการสร้างความกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามจะเป็นจุดประสงค์ของเธอ
จริงอยู่ว่าชินเรย์ส่วนใหญ่ไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริง แต่ชินเรย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณ์ที่แน่นอน
แต่ก็จำเป็นต้องได้รับศรัทธาถึงจะทำแบบนั้นได้ จึงไม่ปรากฏตัวในรูปลักษณ์ที่อาจทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่มองไม่เห็นหรือรู้สึกถึงความชั่วร้าย

เธอเป็นคนไฟแรงที่ยึดมั่นในความคิดของตนเองเป็นอย่างมาก
แต่ลักษณะนิสัยแบบนั้นทำให้รู้สึกว่าพึ่งพาได้ จึงได้รับศรัทธามาในระดับหนึ่ง
แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าคนที่มีนิสัยแบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักต้มตุ๋น{ความสามารถ}

ความสามารถของเธอมีปริศนามากมาย(*2)
เธอร่วมมือกับ โมริยะ สุวะโกะ ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและขุดหลุมลงไปใต้ดิน
ท่าทางเธอจะเชี่ยวชาญการสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมา
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่เอาความสามารถดังกล่าวมาใช้เป็นอานิสงส์ของศาลเจ้า
*2 [เพราะว่าความสามารถ "สร้างสรรค์นภา" ได้อธิบายในตัวเองเสร็จสรรพแล้ว......]
(อานิสงส์ หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการสักการบูชาเทพเจ้าองค์นั้นๆ)

ดูเหมือนเธอจะให้ความร่วมมือในการสร้างวัดเมียวเรนจิด้วย
แม้จะไม่ทราบรายละเอียดว่าทำไมถึงทำเช่นนั้น แต่การก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ในคืนเดียวนี้จัดว่าเป็นเรื่องใหม่ในความทรงจำของข้าพเจ้า{ปริศนาของศูนย์น้ำพุร้อน}

ผู้ที่คอยควบคุมดูแลเขตน้ำพุร้อนตรงตีนเขาโยวไค (ชื่อเล่น ・ศูนย์น้ำพุร้อนทุ่งนรก) ก็คือเธอนั่นเอง
ที่นี่มีวิญญาณอาฆาตผุดขึ้นมา จึงเป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่เข้าใกล้
วิญญาณอาฆาตเป็นผีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์และโยวไค สาเหตุที่ผุดขึ้นมาจากที่นี่ก็เพราะบ่อน้ำพุร้อนเชื่อมต่อไปถึงนรก
(ล้อบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนรก (จิโกคุดานิ) สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนากาโนะ บ้านเกิดของผู้แต่ง)
(ผู้ที่ตั้งชื่อเล่นนี้ขึ้นมาก็คือ อิบาราคิ คาเซน)

ทั้งมนุษย์และโยวไคต่างไม่เข้ามาใกล้ที่นี่มากนักเพราะวิญญาณอาฆาต
ส่วนชินเรย์อย่างเธอนั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากวิญญาณอาฆาต จึงรับหน้าที่ดูแลสถานที่แห่งนี้{ปริศนาของศาลเจ้าโมริยะ}

ศาลเจ้าโมริยะตั้งอยู่ในภูเขาโยวไค
ตัวศาลเจ้ามีขนาดใหญ่และดูน่าเลื่อมใสกว่าศาลเจ้าฮาคุเรย์
แต่เพราะสถานที่ตั้ง ทำให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมเยือนน้อยยิ่งกว่าศาลเจ้าฮาคุเรย์เสียอีก

ศรัทธาส่วนใหญ่มาจากโยวไคบนภูเขา เช่น เทนกุและกัปปะ
จึงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่อานิสงส์จะเอนเอียงไปสู่สิ่งที่ทำให้พวกโยวไคพึงพอใจ

ศาลเจ้าโมริยะมีสิ่งของจากโลกภายนอกอยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่ถูกผนึกไว้ในคลังสมบัติ(*3)
พวกที่หมายปองคลังสมบัติดังกล่าวจึงมีอยู่ไม่น้อย แต่ภูเขาโยวไคเองก็เป็นสถานที่หวงห้ามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ว่ากันว่าปัจจุบันยังไม่เคยมีผู้บุกรุกเลย
*3 [แต่รู้สึกว่าจะมีแต่ขยะที่ใช้งานไม่ได้ในเกนโซวเคียวและไม่มีค่าพอจะเรียกว่าสมบัติ......]

มาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่จัดว่าค่อนข้างสูงเพราะมาจากโลกภายนอก
พวกเธอค่อยๆเปิดเผยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าให้แก่กัปปะทีละน้อยเพื่อหาค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต
เพราะไม่ว่าจะทำยังไงก็มีผู้มาสักการบูชาไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถคาดหวังกับเงินทำบุญได้นั่นเอง{มาตรการรับมือ}

เชื่อกันว่าไม่มีความเป็นศัตรูกับมนุษย์ จึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวมากนัก

แม้จะไม่จำเป็นต้องเคารพศรัทธา แต่ถ้าทำเรื่องเสียมารยาทกับเธอก็อาจจะถูกสาปเอาได้
ขึ้นชื่อว่าเทพเจ้า ยังไงก็ต้องมีหลายด้านหลายมุมแน่นอน
ถ้ามอบศรัทธาให้ก็จะได้รับอานิสงส์ แต่ถ้าทำให้โกรธก็จะถูกสาป

จุดที่ยุ่งยากคือ ท่าทางเธอจะเป็นคนขี้โมโหเล็กน้อย
จึงขอเตือนว่าอย่าไปแหย่เธอจะดีกว่า

กรณีที่ทำเรื่องเสียมารยาทอะไรลงไป ลองเอาของฝากไปให้เธอก็น่าจะได้ผลดี เพราะเธอแพ้ทางพวกของขวัญ ของฝาก และของกำนัล.........................................................................................................................................................................................

กลับไปที่สารบัญของหนังสือเล่มนี้