SoP - NewsKK-Hina


東方求聞口授 ~ Symposium of Post-mysticism.
โทวโฮวกุมอนคุจุ (ใคร่รู้คำสอนแห่งตะวันออก) ~ งานประชุมสัมมนาแห่งยุคหลังความเชื่อทางศาสนา


.........................................................................................................................................................................................

หนังสือพิมพ์คาคาชิเนนโปว
ฤดูกาลที่ 123 เดือนจันทรคติที่ 3 วันที่ 2

ตุ๊กตาฮินะสำเร็จรูปกำลังเป็นที่นิยม
สิ่งที่อยากได้ในเทศกาลฮินะ

หากพูดถึงเทศกาลดอกท้อก็ต้องนึกถึงเทศกาลเด็กผู้หญิง
พอถึงวันนี้ของทุกปีก็จะมีการจัดงานเทศกาลฮินะโดยประดับตกแต่งตุ๊กตาฮินะอย่างอลังการแล้วเอามาอวดเพื่อแสดงฐานะของตน
มนุษย์บางส่วนฝืนซื้อตุ๊กตาฮินะที่ไม่เหมาะกับฐานะของตนจนหมดเนื้อหมดตัวไปเลยก็มี
ปรากฏการณ์ฮินะล้มละลายนี้คงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์ที่สนใจวัตถุภายนอกมากกว่าเนื้อหาภายในล่ะนะ

แต่ช่วงนี้ประเพณีการซื้อตุ๊กตาฮินะแบบนั้นได้ล้าสมัยไปแล้ว
ส่วนตุ๊กตาฮินะสำเร็จรูปที่มีราคาถูกมากกำลังเป็นที่นิยมขึ้นมาแทน

ตุ๊กตาฮินะสำเร็จรูปเป็นของเรียบง่ายที่แค่ตัดกระดาษตามแบบแล้วพับก็เสร็จเรียบร้อย ไม่น่าจะเรียกว่าตุ๊กตาได้เลย
แต่ตุ๊กตากระดาษพับดังกล่าวกำลังรุกไล่ตุ๊กตาฮินะสุดอลังการตามประเพณีจนไม่มีที่ยืน

คุณคางิยามะ ฮินะ (เทพเคราะห์ร้าย) ผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้

「การที่ตุ๊กตาฮินะสุดอลังการถือว่าถูกต้องตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดี
 ตุ๊กตาฮินะสำหรับคนยากจนที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงและสามารถใช้ได้นานๆนี่ล่ะคือตุ๊กตาฮินะสุดอลังการในยุคปัจจุบัน
 เพราะอันที่จริงแล้วเคราะห์ร้ายจะมาสะสมที่ตุ๊กตาจนต้องทิ้งอยู่ดี」

ตุ๊กตาฮินะแบบใหม่คือตุ๊กตาฮินะแบบใช้แล้วทิ้งนั่นเอง
เมื่อเทศกาลฮินะจบลงก็ต้องเอาไปลอยที่แม่น้ำนี่นะ

「มนุษย์เริ่มพูดขึ้นมาว่า เอาไปลอยแม่น้ำแบบนั้นน่าเสียดายออก แล้วเปลี่ยนเทศกาลฮินะให้มีลักษณะเหมือนในปัจจุบัน
 (คนญี่ปุ่นยุคปัจจุบันนิยมซื้อตุ๊กตาฮินะสุดอลังการมาใช้ แล้วเก็บไว้ในบ้านแบบถาวรเพื่อใช้ในปีต่อๆไป)
 แต่ด้วยเหตุนั้นจึงทำให้กลไกดั้งเดิมของการปัดรังควานไม่สำเร็จสมบูรณ์
 เคราะห์ร้ายเลยสะสมที่หมู่บ้านมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ
 หากไม่ทำให้มนุษย์รีบทิ้งตุ๊กตาเหล่านั้นออกมา พลังของฉันก็จะ......」

แปลว่าเธอสร้างตุ๊กตาฮินะสำเร็จรูปขึ้นเพื่อรวบรวมเคราะห์ร้ายในหมู่บ้านมนุษย์
มนุษย์เป็นพวกที่ยอมทุ่มเทแรงกายและทรัพย์สินเพื่อขนบธรรมเนียมประเพณี
หากบอกพวกมนุษย์ว่าการลอยตุ๊กตาในแม่น้ำคือเป้าหมายที่แท้จริง พวกมนุษย์คงเอาของราคาถูกมาลอยแม่น้ำด้วยความยินดี
และคงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ต้องฟุ่มเฟือยไปกับของที่ยังไงก็ต้องทิ้ง
จับจุดได้ตรงใจแบบนี้ ช่างเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

หากรวบรวมเคราะห์ร้ายไว้มากเกินไปก็จะแผ่ออร่าเชิงลบที่ก่อให้เกิดโชคร้ายออกมา
สิ่งที่น่ากังวลคือเคราะห์ร้ายที่ไหลไปตามแม่น้ำ แต่ดูเหมือนเธอจะพยายามเก็บกู้ให้หมดเท่าที่ทำได้
แต่ยังไงก็ต้องมีเล็ดลอดไปบ้างล่ะ
ปลายน้ำคือโลกภายนอกเสียด้วย
ชักกังวลขึ้นมานิดหน่อยแล้วสิ......

(ฮิเมะไคโดว ฮาตาเตะ).........................................................................................................................................................................................

กลับไปที่สารบัญของหนังสือเล่มนี้