StB - GamePlay


東方文花帖 ~ Shoot the Bullet.
โทวโฮวบุนคะโฉว (บันทึกอักขระบุปผาแห่งตะวันออก) ~ ถ่ายกระสุน


.........................................................................................................................................................................................

Game Play & Manual


จุดประสงค์ของเกม

ควบคุมเทนกุนักหนังสือพิมพ์ผู้น่าสังเวช ชาเมย์มารุ อายะ
แล้วถ่ายภาพเหล่าโยวไคและมนุษย์และอื่นๆ ที่น่าจะมีเรื่องให้เอาไปเขียนบทความได้
หากถ่ายภาพจนอีกฝ่ายได้รับความเสียหายทางจิตใจ ก็จะได้รับชัยชนะ


กฎ

ควบคุมอายะไม่ให้โดนกระสุนศัตรู, และถ่ายภาพศัตรูไปด้วยในเวลาเดียวกัน
หากถ่ายภาพไม่ติดตัวศัตรู จะถือว่าไม่นับ (No Count)
เมื่อถ่ายภาพครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ก็จะผ่านด่านนั้น
คะแนนสูงสุดจะได้รับการบันทึกเมื่อผ่านด่านแล้วเท่านั้น


การควบคุม

ปุ่มถ่ายภาพ (Z) เมื่อฟิล์มเต็ม 100% จะสามารถถ่ายภาพได้ และหากกดค้าง (พร้อมกดปุ่มทิศทาง) จะสามารถซูมได้ (Finder Mode)
ปุ่มเคลื่อนที่ช้า (Shift / X) เมื่อกดแล้วอายะจะเคลื่อนที่ช้าลง
บรรจุฟิล์ม (ปุ่มถ่ายภาพ + ปุ่มเคลื่อนที่ช้า) เคลื่อนที่ช้าลงอย่างมาก แต่ก็บรรจุฟิล์มเร็วขึ้นมาก


เกี่ยวกับฟิล์มและการถ่ายภาพ

- เมื่อเต็ม 100% จะสามารถถ่ายภาพได้
- ฟิล์มจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อย แม้ไม่กดปุ่มอะไรเลย
- หากกดปุ่มถ่ายภาพพร้อมกับปุ่มเคลื่อนที่ช้า จะสามารถเร่งการบรรจุฟิล์มได้
- เมื่อวงกลมที่อยู่ตรงกลางกรอบภาพหายไป แสดงว่าเต็ม 100% พร้อมถ่ายภาพแล้ว

คำเตือน : การถ่ายภาพ จำเป็นต้องปล่อยปุ่มเคลื่อนที่ช้า จึงควรบินไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ปลอดภัยก่อนกดปุ่มถ่ายภาพ

- ต้องถ่ายให้ติดตัวบอส จึงจะถือว่าถ่ายภาพได้สำเร็จ หากถ่ายไม่ติด จะถือว่า No Count
- หลังการถ่ายภาพ ค่าฟิล์มจะลดลงจนเหลือ 0% เสมอ
- สามารถถ่ายภาพเพื่อลบกระสุนได้ ยิ่งถ่ายติดกระสุนมาก ก็ยิ่งได้ค่าฟิล์มกลับมามากขึ้น
- หากถ่ายสำเร็จ จะได้กลับมาสูงสุด 30% / หากถ่ายไม่สำเร็จ จะได้กลับสูงสุด 60%
- การถ่ายภาพลบกระสุนจึงเป็นทักษะที่ควรฝึกฝนและสังเกต เนื่องจากบางด่านจำเป็นต้องลบกระสุน แล้วค่อยถ่ายจริง สลับกันไป

- เมื่อกดถ่ายภาพ สามารถกดปุ่มถ่ายภาพค้างเอาไว้ แล้วกดปุ่มทิศทาง เพื่อซูมกรอบภาพได้ ยิ่งซูมไปไกล ขนาดของกรอบภาพก็ยิ่งเล็กลง
- ในขณะที่กำลังซูมภาพ หากกรอบภาพกลายเป็นสีแดง แสดงว่าบอสอยู่ในกรอบภาพแล้ว กดถ่ายได้เลย
- ในขณะที่เคลื่อนที่แบบเร็ว กรอบภาพจะหันไปตามทิศทางที่กำลังบินไป
- ในขณะที่เคลื่อนที่แบบช้า กรอบภาพจะหันเข้าหาบอส

- ยิ่งถ่ายติดกระสุนมาก ก็ยิ่งได้คะแนนมาก และถ้าตอนถ่ายกำลังหลบกระสุนแบบเฉียดอยู่ ก็จะยิ่งได้คะแนนมาก
- เมื่อจบด่าน จะนำภาพที่ถ่ายสำเร็จมารวบรวมเป็น Scene Score ของด่านนั้นๆ
- Scene Score ของทุกด่านจะถูกนำมารวมเป็นคะแนนมวลรวมของผู้เล่น

- เมื่อมีวงเวทสีฟ้าปรากฏขึ้น มีความเป็นไปได้ที่บอสจะออกไปจากหน้าจอ ให้รอก่อน อย่าเพิ่งถ่ายรูป
- การถ่ายภาพติดขอบจอ จะทำให้ภาพที่ได้มีขนาดเล็กลงได้ ซึ่งมีผลต่อคะแนนเช่นกัน

- ในเกมมีโบนัสหลายชนิด ได้แก่
Boss Shot ถ่ายติดตัวบอสอยู่ในภาพ โดยยิ่งอยู่กลางภาพก็ยิ่งได้คะแนนมาก
(Color) Shot ถ่ายติดกระสุนสีต่างๆ
Colorful Shot ถ่ายติดกระสุนหลายสีพร้อมๆกันในรูปเดียว
Rainbow Shot ถ่ายติดกระสุนมากมายหลายสีพร้อมๆกันในรูปเดียว
Self Shot ถ่ายติดตัวเองอยู่ในภาพด้วย
Two Shot ถ่ายติดทั้งตัวเองและตัวบอสอยู่ในภาพ
Risk Shot ถ่ายภาพขณะที่กำลังหลบกระสุนแบบเฉียด ได้คะแนนต่างไปตามชนิดกระสุน ช่วงคะแนนที่จะได้คือ 300-2,000
Nice Shot ถ่ายติดวงเวทหกแฉกสีแดง (มีเสียง "ก๊อก" เป็นตัวบอกจังหวะ) ยิ่งถ่ายได้ใหญ่ ก็ยิ่งได้คะแนนมาก
Empty Shot ถ่ายไม่ติดอะไรเลย (ไม่ได้คะแนนอะไรเลย)
Solo Shot ถ่ายติดแค่ตัวเอง หรือตัวบอส โดยที่ไม่มีอย่างอื่นมาประกอบในภาพเลย (ยกเว้นเลเซอร์)

- รูปถ่ายที่ได้คะแนนสูงสุด จะถูกปะไว้ที่หน้าเลือกสเปลการ์ดใบนั้นๆ
- ในตอนที่เลือกด่าน สามารถกดปุ่ม L เพื่อตั้งให้ภาพนั้นคงอยู่ที่หน้าเลือกสเปลการ์ดนั้นๆได้ ต่อให้ในภายหลังทำคะแนนได้มากกว่านี้ก็ตาม
- สามารถลบภาพ Best Shot ออกไปได้ โดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ bestshot ของตัวเกม แล้วลบไฟล์ที่ชื่อตรงกับด่านออกไป (สถิติอื่นยังอยู่)
- เมื่อจบด่าน และแสดงผลลัพธ์ สามารถกดซ้ายขวาเพื่อเลือกภาพที่ชอบได้ และกดปุ่ม S เพื่อเซฟภาพนั้นเป็น Best Shot ได้ (แต่ถ้า L ไว้ก็ไม่ได้ผล)
- ขณะเลือกด่าน สามารถกดปุ่ม S เพื่อแสดง Slow Rate ของด่านนั้นได้


คำแนะนำเมื่อถ่ายภาพไม่สำเร็จ

มีอยู่มากมาย และหมุนเวียนกันแสดงขึ้นมาในหน้าจอทุกครั้งที่ถ่ายภาพไม่สำเร็จ
- สะสมฟิล์มให้ถึง 100% แล้วกดถ่ายภาพ จากนั้นก็ปล่อย จะสามารถถ่ายภาพได้
- วิธีบรรจุฟิล์มด้วยความเร็วสูง คือการกดปุ่มถ่ายภาพและปุ่มเคลื่อนที่ช้าพร้อมกัน
- ในขณะถ่ายภาพ หากกดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้ จะสามารถซูมและขยับกรอบภาพได้ในระยะเวลาหนึ่ง
- รูปถ่ายที่ไม่ติดตัวบอส (รูปถ่ายผิดพลาด) นั้นไม่มีคุณค่า, ไม่คิดเป็นคะแนน
- การถ่ายรูปเพื่อลบกระสุนเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร
- แม้จะไม่จำกัดจำนวนภาพที่ถ่ายได้, แต่หากเวลาที่จำกัดไว้หมดลง บอสก็จะหนีไปได้
- ใช้ประโยชน์จากความเร็วของฝีเท้าซึ่งรวดเร็วที่สุดในเกนโซวเคียว, การเล่นแบบ Hit & Away ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร
- บางครั้งการเข้าใกล้ตัวบอสอย่างเต็มที่ หรืออ้อมไปทางด้านหลังก็เป็นเรื่องที่ดี
- เมื่อกดปุ่มถ่ายภาพแล้วปล่อยทันที จะลบห่ากระสุนที่อยู่รอบตัวได้
- โดยพื้นฐานแล้ว, ถ้าถ่ายรูปตอนที่ห่ากระสุนเกรี้ยวกราดมากๆ ก็จะยิ่งได้คะแนนมาก
- ชั่วพริบตาที่บอสปลดปล่อยวงเวทสีแดงออกมาคือ Shutter Chance !
- กระสุนขนาดใหญ่ย่อมให้คะแนนสูงกว่ากระสุนขนาดเล็ก, ยิ่งกระสุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้คะแนนเยอะ
- คะแนนมาจากผลรวมของมูลค่าของภาพที่ถ่ายได้สำเร็จ, นอกเหนือจากนั้นจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนเลย
- เล็งจังหวะถ่ายภาพตอนชั่วพริบตาที่บอสปล่อยกระสุนออกมากันเถอะ
- พอถ่ายภาพติดตัวเองด้วยก็จะดีใจนิดหน่อย
- พอถ่ายภาพติดทั้งบอสและตัวเองก็จะมีความสุขยิ่งขึ้น
- อนุภาคแสงที่เกิดขึ้นหลังการถ่ายภาพลบกระสุน จะช่วยเพิ่มอัตราการบรรจุฟิล์มได้นิดหน่อย
- เมื่อกดปุ่ม Shot แล้วปล่อยทันที จะลบห่ากระสุนที่อยู่รอบตัวได้
- มองหาจังหวะ แล้วเข้าไปถ่ายภาพบอสใกล้ๆกันเถอะ
- คะแนนที่ได้, คือผลรวมของมูลค่าของภาพที่ถ่ายได้สำเร็จ, นอกนั้นจะไม่เพิ่มคะแนนให้เลย
- รูปถ่ายอันงดงามซึ่งติดกระสุนศัตรูมาเยอะๆจะมีมูลค่าสูง
- เมื่อสำเร็จเงื่อนไขหลายๆอย่าง จะมีโบนัสมาช่วยเพิ่มมูลค่าของภาพ
- จงใช้ความเร็วของฝีเท้าซึ่งรวดเร็วที่สุดในเกนโซวเคียวให้มีประสิทธิภาพ
- กรณีที่ความเร็วของฝีเท้าซึ่งรวดเร็วที่สุดในเกนโซวเคียวจะนำมาซึ่งหายนะ ก็ควรจะเน้นขับขี่ปลอดภัย
- ภาพที่ถ่ายได้จะถูกนำไปใช้ทำอะไรนั้น, มีแต่อายะที่รู้
- การที่อายะไม่ยิงกระสุนนั้นไม่ใช่เพราะความอ่อนโยน แต่เป็นเพราะไม่อยากให้กระสุนของตัวเองไปติดอยู่ในภาพต่างหากล่ะ


เพิ่มรีเพลย์ได้
ด้วยการเข้าไปที่โฟลเดอร์ replay ของตัวเกม แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่มีอยู่ให้กลายเป็น th95_ud*.rpy
(* = ตัวเลขหรืออักษรอังกฤษจำนวนกี่หลักก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ำกับรีเพลย์อันอื่น)<br />
คอมเมนท์ของอายะ

หากเอาชนะด่านนั้นๆได้ด้วยคะแนนที่สูงเพียงพอ ด่านนั้นจะได้รับคอมเมนท์จากอายะเป็นตัวอักษรสีชมพู
รายละเอียดของคอมเมนท์ในแต่ละด่านนั้น อ่านได้ที่หัวข้อ Spell ที่ลิงค์สารบัญด้านล่าง

หากยังไม่สามารถปลดล็อคเลเวลนั้นๆได้ จะแสดงคอมเมนท์สีฟ้าว่า
 ที่นี่ไม่ทำให้รู้สึกอยากไปเยี่ยมเยียนเลย
 ไม่น่าจะมีเรื่องน่าสนใจอะไรซะด้วยสิ


หากปลดล็อคได้แล้ว แต่ยังไม่มี Best Shot จะแสดงคอมเมนท์สีฟ้าว่า
 แถวนี้ท่าทางจะมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นนะ

หากมี Best Shot แล้ว แต่ยังไม่ชนะด่านนั้น จะแสดงคอมเมนท์สีฟ้าว่า
 ทำไมถึงถ่ายไปก็ไม่รู้แต่ก็ถ่ายไปแล้วน่ะน้า
 ถ้าไม่รวบรวมภาพถ่ายให้ได้มากกว่านี้อีกหน่อยก็เขียนบทความไม่ได้แฮะ


หากเอาชนะด่านนั้นได้แล้ว แต่ยังได้คะแนนน้อยเกินไป จะแสดงคอมเมนท์สีฟ้าว่า
 อื---ม, จำนวนภาพมันก็เพียงพอแล้วอ่ะนะ... ...
 แต่อยากถ่ายภาพที่มันใช้งานได้มากกว่านี้หน่อยจังเลย
 ภาพถ่ายระดับนี้ใช้เขียนบทความที่น่าสนใจไม่ได้หรอกเลเวล 号外1

เขียนเอาไว้ว่า "มีกำหนดการจะเริ่มถ่ายภาพในเร็ววัน"
ข้อเท็จจริงก็คือ ตอนแรกผู้สร้างเกมต้องการจะสร้างแพทช์เพิ่มตัวละครลงไป (คาดกันว่าเป็นเรย์มุและมาริสะ)
แต่ในภายหลังได้ยกเลิกโครงการนี้ไป ทำให้แพทช์ของเกมนี้สิ้นสุดลงที่ 1.02a เท่านั้น ไม่มีแพทช์ 号外1 แต่อย่างใด


Bug ต่างๆภายในเกม

1. เกมค้างไปเอง และไม่สามารถควบคุมได้
อาการ : เมื่อกลับจากด่านมาที่หน้าจอเลือกด่าน แล้วเกมค้างไปเลย
วิธีแก้ไข : อัพเดทแพทช์ 1.02a จะสามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังพบปัญหาได้อยู่

2. BGM เล่นโทนเสียงไม่ถูกต้อง
อาการ : เมื่อเข้า-ออกด่านไปๆมาๆ แล้วจะเพลง BGM จะผิดปกติ
วิธีแก้ไข : ไม่มี ... อันที่จริงไม่ว่าเกมไหนถ้าโดนทำแบบนั้นก็มีโอกาสผิดปกติทั้งนั้น ไม่ทำก็สิ้นเรื่อง

3. Risk Shot Bonus ไม่แสดงว่าได้คะแนน
อาการ : ตามหัวข้อ
วิธีแก้ไข : ไม่มี

4. ลงแพทช์แล้วยังเล่นด่าน 号外1ไม่ได้
อาการ : โหลดแพทช์ 号外1 มาจากอินเตอร์เนทแล้วก็ยังเล่นด่าน 号外1 ไม่ได้
วิธีแก้ไข : เกมนี้ไม่มีแพทช์ 号外1 ไฟล์ที่ท่านเห็นเป็นไวรัส หากอัพเดทแพทช์นี้ เซฟของท่านจะหายไปทั้งหมด และติดไวรัสด้วย
               เกมนี้มีแพทช์ถึง 1.02a เท่านั้น5. บอสโผล่ผิดด่าน
อาการ : พอชนะด่านแล้วเลือกเล่นด่านต่อไปทันที ปรากฏว่าบอสจากด่านที่แล้วมาโผล่ในด่านถัดมา ทั้งๆที่ไม่ใช่สเปลการ์ดของตัวเอง
วิธีแก้ไข : ออกจากด่าน แล้วเลือกเล่นด่านนั้นใหม่อีกครั้ง

6. บอสโผล่ผิดด่านแบบสุดๆ
อาการ : จู่ๆบอสก็โผล่มาผิดด่านโดยไม่มีสาเหตุ พร้อมกับทำให้ตัวเกมช้าลงอย่างมาก
วิธีแก้ไข : ไม่มี.........................................................................................................................................................................................