PMiSS - Foreword


東方求聞史紀 ~ Perfect Memento in Strict Sense.
โทวโฮวกุมอนชิคิ (ใคร่รู้ประวัติศาสตร์แห่งตะวันออก) ~ อนุสรณ์สมบูรณ์ในสัมผัสที่เที่ยงตรง


.........................................................................................................................................................................................

บทนำ


โลกปิดตายที่ปราศจากมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ประวัติศาสตร์
เหล่าโยวไคเองก็จดจำเหตุการณ์ในอดีตได้คลาดเคลื่อน จึงมิอาจหาแก่นสารใดในเกนโซวเคียวได้เลย
และด้วยเหตุเหล่านี้เอง ทำให้ไม่เข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของเหล่าโยวไค ผู้คนจึงได้แต่หวาดกลัวกันไปต่างๆนาๆ

หากเข้าใจถึงความสามารถและวิธีรับมือกับโยวไคต่างๆมากกว่านี้ หากทราบถึงสถานที่อันตรายต่างๆในเกนโซวเคียวล่วงหน้า
หากรู้จักเหล่ามนุษย์ผู้ชำนาญการกำราบโยวไค ก็จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวหวาดผวากันอีกต่อไป ข้าพเจ้าคิดเช่นนั้น


ตระกูลฮิเอดะของข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลของเหล่าโยวไคที่โดดเด่นในเกนโซวเคียวเอาไว้ ทุกๆหนึ่งร้อยยี่สิบจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบปี
ทั้งนี้เพื่อรับรองความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของเหล่ามนุษย์ทั้งปวง
จนได้มาเป็น 『เกนโซวเคียวเอนกิ』 (นิมิตแห่งดินแดนมายา) เล่มนี้
เริ่มตั้งแต่ยุคของอาอิจิเมื่อพันกว่าปีก่อน, ตัวข้าพเจ้าคือรุ่นที่เก้าแล้ว


เกนโซวเคียวเอนกินั้นได้รวบรวมสภาพที่แท้จริงของเกนโซวเคียวเอาไว้ โดยแบ่งออกเป็น
สมุดรวมภาพโยวไค, ตำนานวีรชน, พาชมสถานที่อันตราย, ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และบทรำพึง


สมุดรวมภาพโยวไคนั้นได้รวบรวมวิธีรับมือและแนวโน้มของโยวไคทุกเผ่าพันธุ์เอาไว้
นอกจากนี้ยังเก็บบันทึกข้อมูลของโยวไคแต่ละตนที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีตัวตนอยู่ในปัจจุบัน
สมุดรวมภาพนี้ทำขึ้นเพื่อชาวเกนโซวเคียวจะได้ไม่หวาดกลัวโยวไคกันจนเกินจำเป็นและไม่ไปยุ่มย่ามกับโยวไคที่แข็งแกร่งด้วย
และยังได้ทำการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ความสามารถ, ระดับความอันตราย, สถานที่และเวลาที่พบได้, ความถี่ในการพบ
ของโยวไคที่พบได้บ่อยๆอย่างโยวเซย์หรือยูวเรย์ไปจนถึงพวกโยวไคที่แข็งแกร่งอย่างเทนกุหรือแวมไพร์
โดยมีภาพประกอบของทุกตน
เป็นหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านเป็นที่สุด


ตำนานวีรชนนั้นจะกล่าวถึงมนุษย์ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมนุษย์ และคอยกำราบเหล่าโยวไคหรือคลี่คลายเหตุวิปลาสต่างๆ
โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นมิตรของมนุษย์ หากได้รับความเสียหายเดือดร้อนจากเหล่าโยวไค ลองปรึกษากับผู้ที่ถูกบันทึกไว้ในนี้ดูก็ได้
มนุษย์ที่มีปริศนามากมายก็มีอยู่เยอะ แต่ก็ได้ลองเข้าไปยุ่มย่ามกับปริศนาเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น


พาชมสถานที่อันตรายนั้นจะรวบรวมและอธิบายถึงรายละเอียดของสถานที่สำคัญในเกนโซวเคียวว่าเป็นสถานที่แบบไหนและมีอันตรายอย่างไร
อยากให้ได้อ่านไว้เป็นความรู้ล่วงหน้าว่าจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปยังสถานที่เหล่านั้น
ในกรณีที่จะต้องออกมาจากหมู่บ้านมนุษย์เป็นครั้งคราว ก็อยากให้อ่านหนังสือเล่มนี้บ่อยๆ


ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนั้น บ้างก็เป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ในฐานะข้อมูล บ้างก็เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเกนโซวเคียว บ้างก็เป็นหนังสือพิมพ์ สอดแทรกไว้ในเล่ม
วางแผนไว้ว่าจะเขียนถึงข้อมูลที่รวบรวมมาได้นับแต่นี้เป็นต้นไป


บทรำพึงนั้นเขียนถึงความรู้สึกของข้าพเจ้า, อาคิวผู้เป็นรุ่นที่เก้า, ในโอกาสที่ได้รวบรวมหนังสือเล่มนี้ และความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่อเกนโซวเคียว
จะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้ แต่หากท่านได้อ่านข้าพเจ้าก็ดีใจ


เกนโซวเคียวเอนกิเล่มนี้จัดเป็นเล่มที่เก้า หากเทียบกับเล่มเก่าก่อนแล้วจะพบว่ารสนิยมใหม่ๆเข้ามามีอิทธิพลพอสมควร
จึงปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปตามรสนิยมปัจจุบันเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เนื้อหาอ่านง่ายอย่างที่สุด
เพื่อให้แม้แต่คนที่ไม่อยากอ่านเกนโซวเคียวเอนกิเพราะเกลียดประโยคเข้าใจยากที่มีแต่อักษรพู่กันอ่านยากแบบหนังสือโบราณ
ก็ยังพยายามอ่านมันมากขึ้น


ฉะนี้แล้ว จงอ่านเกนโซวเคียวเอนกิไว้ให้ดี เพื่อเกนโซวเคียวไลฟ์ที่ปลอดภัยไร้กังวลของท่านผู้อ่านผู้เลิศเลอสืบไป


อาเระโอโตเมะรุ่นที่เก้า ฮิเอดะ โนะ อาคิว.........................................................................................................................................................................................

กลับไปที่สารบัญของหนังสือเล่มนี้