SoP - Minoriko


東方求聞口授 ~ Symposium of Post-mysticism.
โทวโฮวกุมอนคุจุ (ใคร่รู้คำสอนแห่งตะวันออก) ~ งานประชุมสัมมนาแห่งยุคหลังความเชื่อทางศาสนา


.........................................................................................................................................................................................


(ขวา=ชิซึฮะ / ซ้าย=มิโนริโกะ)

สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และการเก็บเกี่ยว
{อาคิ มิโนริโกะ Aki Minoriko }


ความสามารถ : รับผิดชอบดูแลความอุดมสมบูรณ์
ความอันตราย : ปานกลาง
ความเป็นมิตรต่อมนุษย์ : สูงมาก
สถานที่หลักในการทำกิจกรรม : หมู่บ้านมนุษย์ ไร่นาเทพเจ้าผู้รับผิดชอบดูแลฤดูใบไม้ร่วงของเกนโซวเคียว โดยเฉพาะความสำเร็จในการเพาะปลูกธัญพืชและผลไม้
เธอเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างมาก แต่เทพเจ้าองค์อื่นที่ดูแลด้านนี้มีอยู่มากมาย เธอจึงไม่ได้รับศรัทธามากเท่าที่ควร

พลังของเธอใช้ได้กับพืชที่ออกผลในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้เธอจึงพยายามเลี้ยงดูพืชผลแต่ละต้นอย่างดี แต่นั่นทำให้ขอบเขตการดูแลของเธอมีจำกัด(*1)
*1 [เธอทำงานตามจำนวนมนุษย์ที่มอบศรัทธาให้แก่เธอ]

แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของมนุษย์
มนุษย์รู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ จึงเชิญเธอมาร่วมงานฉลองเก็บเกี่ยวเสมอ

เธอมีพี่สาวที่เป็นเทพเจ้าอยู่องค์หนึ่ง
พี่สาวของเธอเป็นเทพเจ้าที่รับผิดชอบดูแลใบไม้เปลี่ยนสี
เธอมักจะเฝ้ามองใบไม้เปลี่ยนสีในขณะที่ตนเองต้องขุดหัวมันและพรวนดิน จึงรู้สึกอิจฉาเซนส์ด้านความงามของพี่สาวของตน

นิสัยใสซื่อร่าเริง
ถึงจะเป็นเทพเจ้าแต่กลับไม่มีความน่าเกรงขามสักเท่าไรนัก จึงไม่ได้รับศรัทธามากพอที่จะมีคนตั้งศาลเจ้าให้
ส่วนใหญ่เป็นศรัทธาส่วนบุคคลจากชาวบ้าน แต่ดูเหมือนเธอจะดีใจที่มีงานให้ทำน้อย{วิธีรับมือ}

ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด

แต่เธอสามารถทำให้พืชผลเหี่ยวเฉาได้ดั่งใจนึก(*2)
หากดูถูกหรือพยายามขับไล่เธอ รับรองว่าเจอดีแน่
*2 [ด้วยการเหยียบย่ำอาละวาดในไร่]


นอกจากนี้เธอยังชื่นชอบวิธีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติ จึงพยายามหลีกเลี่ยงการปรับปรุงดินและการกำจัดวัชพืชที่มากเกินไป
เกษตรกรที่สวนทางกับรสนิยมของเธอจะถูกมองว่าเป็นศัตรู.........................................................................................................................................................................................

กลับไปที่สารบัญของหนังสือเล่มนี้