SoP - Sizuha


東方求聞口授 ~ Symposium of Post-mysticism.
โทวโฮวกุมอนคุจุ (ใคร่รู้คำสอนแห่งตะวันออก) ~ งานประชุมสัมมนาแห่งยุคหลังความเชื่อทางศาสนา


.........................................................................................................................................................................................


(ขวา=ชิซึฮะ / ซ้าย=มิโนริโกะ)

สัญลักษณ์แห่งความเหงาและการสิ้นสุด
{อาคิ ชิซึฮะ Aki Sizuha }


ความสามารถ : รับผิดชอบดูแลการเปลี่ยนสีของใบไม้
ความอันตราย : ต่ำ
ความเป็นมิตรต่อมนุษย์ : สูง
สถานที่หลักในการทำกิจกรรม : ภูเขาโยวไค ป่าเวทมนตร์เทพเจ้าผู้รับผิดชอบดูแลฤดูใบไม้ร่วงของเกนโซวเคียว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของใบไม้ร่วงของป่าไม้ยืนต้น
เมื่อฤดูใบไม้ร่วงใกล้จะสิ้นสุดลง ภูเขาจะกลายเป็นสีแดงราวกับถูกเผาไหม้ด้วยพลังของเธอ
หรือที่รู้จักกันในนาม ใบไม้เปลี่ยนสี
เธอย้อมสีใบไม้แต่ละใบอย่างบรรจง เลยทำให้มีสีเหลื่อมหลุดหลงให้เห็น
การที่มีใบไม้สีเหลืองหรือสีน้ำตาลเข้มปะปนมาจึงเกิดขึ้นด้วยประการละฉะนี้เอง

ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วกลายเป็นใบไม้ร่วง
นี่ก็คืองานอย่างหนึ่งของเธอ
เธอทำให้ใบไม้แต่ละใบร่วงลงมาอย่างบรรจง......เคยคิดว่าเป็นอย่างนั้น แต่ดูเหมือนจะใช้วิธีถีบต้นไม้ให้ใบไม้ร่วงลงมาอย่างป่าเถื่อนแทน

เธอมีน้องสาวที่เป็นเทพเจ้าอยู่องค์หนึ่ง
น้องสาวของเธอเป็นเทพเจ้าที่รับผิดชอบดูแลความอุดมสมบูรณ์ในระหว่างฤดูใบไม้ร่วง
เธอจึงรู้สึกอิจฉาเล็กน้อย เพราะน้องสาวได้รับความนิยมจากมนุษย์มากกว่า

นิสัยหดหู่และชอบคิดว่าการสิ้นสุด(*1)จะมาเยือน
นอกจากฤดูใบไม้ร่วงแล้ว เธอไม่มีอะไรที่ต้องทำเลย จึงจืดจางจนแทบจะหายตัวไป
*1 [การสิ้นสุดของหนึ่งปี]{วิธีรับมือ}

ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด

หากอยากชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แสนงดงาม จงนึกถึงเธอเอาไว้ให้ดีก็แล้วกัน.........................................................................................................................................................................................

กลับไปที่สารบัญของหนังสือเล่มนี้