SoP - Toziko


東方求聞口授 ~ Symposium of Post-mysticism.
โทวโฮวกุมอนคุจุ (ใคร่รู้คำสอนแห่งตะวันออก) ~ งานประชุมสัมมนาแห่งยุคหลังความเชื่อทางศาสนา


.........................................................................................................................................................................................วิญญาณผู้เป็นลูกหลานของเทพ
{โซะกะ โนะ โทจิโกะ Soga no Toziko }


ความสามารถ : ก่อให้เกิดสายฟ้า
ความอันตราย : สูงมาก
ความเป็นมิตรต่อมนุษย์ : ต่ำ
สถานที่หลักในการทำกิจกรรม : ไม่แน่ชัดวิญญาณของคนยุคโบราณ
ด้วยคุณลักษณะของเธอที่มีความแค้นต่อมนุษย์จึงกล่าวได้ว่าเธอเป็น วิญญาณอาฆาต

เธอเป็นผู้รับใช้โทโยซาโตะมิมิ โนะ มิโกะเช่นเดียวกับโมโนโนเบะ โนะ ฟุโตะ
แต่เธอต่างจากฟุโตะที่เป็นเซียนถอดวิญญาณเช่นเดียวกับมิโกะ คือไม่รู้ว่าทำไมถึงอยู่ในร่างวิญญาณทั้งอย่างนั้น
ดูเหมือนเธอจะถูกฟุโตะทำให้เป็นแบบนี้

แต่เดิม ฟุโตะกับโทจิโกะเป็นศัตรูที่ทำสงครามกันเรื่องศาสนาพุทธ
สงครามครั้งนั้นจบลงโดยฝ่ายโทจิโกะมีชัยเหนือกว่า แต่เป็นเพราะได้รับความช่วยเหลือและคำเชิญชวนจากฟุโตะ ใจความดังนี้
「ตอนนี้จงปล่อยให้ศาสนาพุทธกุมอำนาจเถิด แล้วเราสองค่อยคืนชีพในฐานะเสนาธิการในยามที่มิโกะคืนชีพขึ้นมาเป็นผู้ทรงอำนาจในภายหลัง」

วัตถุที่เธอใช้เป็นร่างชั่วคราว(*1)คือ ไห
เธออยากได้วัตถุที่ไม่บุบสลายเป็นเวลานาน แต่ฟุโตะเอาไหที่ยังไม่ผ่านการเผามาสลับที่แทน
หลังจากวิญญาณของโทจิโกะมาสิงสถิต ตัวไหก็พังทลายลงอย่างง่ายดาย
ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่มีร่างเนื้อและกลายเป็นวิญญาณ
*1 [รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 「เซียนถอดวิญญาณ」 ของบทฟุโตะ]

หากถามว่าทำไมฟุโตะจึงทำอย่างนั้น ก็คงเป็นเพราะโกรธแค้นที่ตระกูลต้องล่มสลายไปในสงครามเมื่อครั้งอดีตนั่นล่ะ
เธอรู้ตัวทันทีที่กลายเป็นวิญญาณว่าตนเองถูกหลอก
แต่อันที่จริงเธอก็รู้สึกตัวเช่นกันว่าการไม่มีร่างเนื้อนั้นช่างสะดวกสบายเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันเธอจึงยอมรับการเป็นวิญญาณแต่โดยดี

นิสัยหยาบคาย อารมณ์แปรปรวนง่าย ขี้โมโหด้วย
เธอชอบปล่อยสายฟ้าฟาดลงมาเป็นรูปตัวอักษรในยามที่โกรธ จึงเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง{ความสามารถ}

จริงๆแล้วการทำให้ฟ้าผ่าเป็นความสามารถที่พบได้บ่อยๆในวิญญาณอาฆาต
วิญญาณอาฆาตเป็นกลุ่มก้อนของความโกรธแค้น แต่
การถูกดุด่ามักถูกเทียบกับ 「ฟ้าผ่า」 ดังนั้นการโกรธกับสายฟ้าจึงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกัน

วิญญาณอาฆาตขนาดเล็กทำได้อย่างมากก็แค่ก่อให้เกิดเสียงครืนครืน
เมื่อระดับความอาฆาตสูงขึ้นก็จะทำให้เกิดเสียงเปรี้ยงปร้างได้ และหากกลายเป็นมหาวิญญาณอาฆาตก็จะทำให้ฟ้าผ่าได้จริงๆ

เธอสามารถทำให้ฟ้าผ่าบริเวณรอบตัวได้ จึงจัดว่าเป็นวิญญาณอาฆาตที่ระดับสูงเอาการเลยทีเดียว{วิธีรับมือ}

วิญญาณอาฆาตเป็นตัวตนที่อันตรายทั้งต่อมนุษย์และโยวไค

มาตรการรับมือคืออย่าเข้าไปใกล้
หากพบเจอก็ต้องพยายามไม่ทำให้เธอโกรธ

โชคดีที่ความอาฆาตของเธอหายไปเกือบหมดสิ้นแล้ว จึงกลายเป็นวิญญาณธรรมดาๆที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่านั้น
หากระมัดระวังไม่ให้เผลอไปกระตุ้นเธอก็คงไม่มีปัญหาอะไร

จะว่าไปแล้ว สายฟ้าผ่าลงมาจากที่สูงเหมือนคำกล่าวที่ว่า คนบ้ากับสายฟ้าชอบที่สูง(*2)
หากเผลอทำให้เธอโกรธก็จงทำตัวนอบน้อมแก่เธอเสีย
*2 [เหมือนสำนวน ไม้ที่โผล่ขึ้นมาจะโดนตอก]
(ล้อสำนวน คนบ้ากับควันชอบที่สูง กับ ไม้ที่โผล่ขึ้นมาจะโดนตอก ซึ่งทั้งคู่หมายถึง ทำตัวเด่นจะเป็นภัย).........................................................................................................................................................................................

กลับไปที่สารบัญของหนังสือเล่มนี้