EoSD - GamePlay


東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil.
โทวโฮวโควมะเคียว (ถิ่นฐานมารแดงแห่งตะวันออก) ~ การแสดงตนของมารแดง


.........................................................................................................................................................................................

GamePlay


วิธีการควบคุม
การควบคุมด้วย Keyboard
ลูกศร / NumPad เคลื่อนไหวบนล่างซ้ายขวา
Z ยิงกระสุน / ตกลง
X Spell Card (บอมบ์) / ยกเลิก
Shift เคลื่อนที่แบบช้า
ESC Pause
Ctrl Messeage Skip
การควบคุมด้วย JoyPad (สามารถปรับ Key Config ได้)
ปุ่มทิศทาง เคลื่อนไหวบนล่างซ้ายขวา
ปุ่ม 1 ยิงกระสุน / ตกลง
ปุ่ม 2 Spell Card (บอมบ์) / ยกเลิก
Default ถูกตั้งค่าให้เป็นปุ่มเดียวกับปุ่มยิงกระสุน เคลื่อนที่แบบช้า
Default ไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ปุ่มใดเลย Pause
เชิงอรรถ
กรณีที่ปล่อยให้ปุ่ม 「เคลื่อนที่แบบช้า」กับปุ่ม 「ยิงกระสุน」ยังคงเป็นปุ่มเดียวกันต่อไป (ตามค่า Default)
หากกดปุ่มยิงค้างเอาไว้ ก็จะเคลื่อนที่แบบช้าให้โดยอัตโนมัติ, แต่หากกดแบบรัวก็จะเคลื่อนที่แบบเร็วได้

กรณีที่แยกปุ่ม 「เคลื่อนที่แบบช้า」กับปุ่ม 「ยิงกระสุน」ออกจากกัน, เมื่อกดปุ่มยิงก็จะยังคงเป็นการเคลื่อนที่แบบเร็วต่อไป
เมื่อกดปุ่ม 「เคลื่อนที่แบบช้า」จึงจะทำการเคลื่อนที่แบบช้า โดยจะไม่ยิงกระสุนก็ได้

ไม่สามารถรวมปุ่มอื่นใด นอกเหนือจากปุ่ม 「เคลื่อนที่แบบช้า」กับปุ่ม 「ยิงกระสุน」ได้

กฎพื้นฐาน
 ● จำนวนด่าน = 6+1
  ตรงท้ายด่านจะมีบอสอยู่แน่นอน และเมื่อโค่นมันได้ก็จะมุ่งหน้าไปยังด่านต่อไป
  ที่ระดับความยาก Easy จะจบเกมแค่ที่ด่าน 5 เท่านั้น
  กรณีที่ใช้ Continue ในระหว่างเล่น จะได้พบกับ Bad End เสมอ
  เข้าเล่น Extra Stage ได้เฉพาะตัวละครที่ทำการเคลียร์เกมแบบ No Continue ในระดับความยาก Normal ขึ้นไปเท่านั้น
  โดยสามารถเลือกเล่น Extra Stage ได้ที่หน้าจอไตเติ้ล
  
 ● จำนวนชีวิตเริ่มต้น = 3 ชีวิต
  หากสัมผัสโดนกระสุนหรือร่างกายของศัตรูก็จะ Miss (ตาย) และเสีย 1 ชีวิต
  เมื่อจำนวนชีวิตเหลือ 0 ก็จะ Game Over
  
 ● จำนวนบอมบ์ (สเปลการ์ด) เริ่มต้น = 3 ลูก (ใบ)
  จำนวนบอมบ์ที่สามารถใช้งานได้
  ขอเตือนว่ากรณีที่ Miss (ตาย) บอมบ์ที่เหลือจะสูญเปล่า
  
 ● Extend (ได้จำนวนชีวิตเพิ่ม)
  จำนวนชีวิตจะเพิ่มขึ้น 1 ชีวิตเมื่อปริมาณคะแนนสูงถึง 10ล้าน, 20ล้าน, 40ล้าน และ 60ล้าน
  (ใน Extra Stage จะไม่มีการ Extend ด้วยคะแนน)
  
 ● จำนวนครั้งที่ Continue ได้ = 3 ครั้ง
  จำนวนครั้งที่สามารถ Continue ได้
  หาก Continue ครบ 3 ครั้งแล้วพลาดอีก ก็จะ Game Over อย่างไม่อาจโต้แย้งได้
  และหากทำการ Continue แม้แต่ครั้งเดียวก็จะพบกับ Bad Ending อย่างแน่นอน
  (ใน Extra Stage และ Practice Mode จะไม่สามารถ Continue ได้)
  
 ● การปลดล็อค Practice Mode
  หากเคยเล่นจนจบด่านใด ที่ระดับความยากใด ก็จะสามารถฝึกซ้อมด่านนั้นที่ระดับความยากนั้นๆ ใน Practice Mode ได้

 ● การปลดล็อค Extra Stage
  หากสามารถเล่นจบเกมที่ความยากระดับ Normal โดยไม่คอนทินิวได้ด้วยตัวละครใด (และอาวุธใด)
  ก็จะสามารถเอาตัวละครนั้น (และอาวุธนั้น) ไปเล่นใน Extra Stage ได้
อธิบาย Item
Power Up 1 ชิ้น
เมื่อเก็บครบ 128 ชิ้นก็จะ Power MAX, และถ้า Miss (ตาย) 1 ครั้งจะเสีย Power 16 ชิ้น
หากยังคงสภาพ Power MAX ต่อไปได้เรื่อยๆจะทำให้มูลค่าของแต้มคะแนนสูงขึ้น และสูงสุดที่ 12,800 คะแนน
Item แต้มคะแนน
ยิ่งขึ้นไปที่ด้านบนของหน้าจอก็จะยิ่งให้คะแนนมากขึ้น และมูลค่าสูงสุดจะต่างกันไปตามระดับความยากที่เลือกเล่น
1 อันเทียบเท่า Power Up 8 ชิ้น
เพิ่มบอมบ์ 1 ลูก
1 อันเทียบเท่า Power Up 128 ชิ้น
เพิ่มจำนวนชีวิต 1 ชีวิต
Bonus Item ซึ่งเป็นแต้มคะแนนชนิดหนึ่งที่ได้จากการล้างกระสุนศัตรู
คะแนนจากไอเทมนี้มีค่าเท่ากับ 500 + [(จำนวน Graze / 3) x 10]
และไอเทมนี้จะถูกดูดเข้าสู่ตัวผู้เล่นโดยอัตโนมัติเสมอ
ไอเทมทุกชนิดจะถูกดูดเข้าสู่ตัวผู้เล่นทุกครั้งที่มีการใช้บอมบ์หรือผู้เล่นได้เข้าสู่ภาวะ Full Power


Bonus
ภายในเกมมีระบบโบนัสอยู่หลายแบบ

ไอเทมแต้ม
ระบบโบนัสที่พื้นฐานที่สุด โดยเมื่อเก็บแต้มได้ ก็จะมีคะแนนเพิ่มมากขึ้น
และยิ่งขึ้นไปเก็บที่ด้านบนของหน้าจอสูงเท่าไร ก็จะยิ่งได้คะแนนสูงขึ้นเท่านั้น
หากถึงมูลค่าสูงสุดของไอเทมแต้มแล้ว ก็จะแสดงออกมาเป็นตัวเลขสีเหลือง และไม่จำเป็นต้องบินขึ้นไปสูงกว่านั้น
มูลค่าสูงสุดของไอเทมแต้มจะต่างกันไปตามระดับความยากที่เลือกเล่นดังนี้
 Easy        100,000
 Normal     100,000
 Hard        150,000
 Lunatic     200,000
 Extra       300,000
นอกจากนี้ จำนวนไอเทมแต้มที่เก็บได้ ยังถูกนำไปคำนวณเป็น Clear Bonus ตอนจบฉากอีกด้วย


Full Power Bonus
โดยปกติแล้ว Power Up Item จะให้เพียง 10 คะแนนเท่านั้น แต่ถ้าอยู่ในสภาพ Full Power แล้วเก็บมันต่อไปเรื่อยๆ มูลค่าของมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ
โดยมีมูลค่าสูงสุดที่ 51,200 คะแนนต่อชิ้น
ถ้าหาก Miss (ตาย) ก็จะกลับไปเริ่มนับใหม่ที่ 10 อีกครั้ง ส่วนไอเทมแต้มยังคงเก็บเป็นโบนัสต่อไปได้ตามปกติ


Full Power Mode
เมื่ออยู่ในสภาพ Full Power แล้วบินขึ้นไปที่ด้านบนของหน้าจอ จะสามารถดูดไอเทมทั้งหมดในหน้าจอมายังตัวเราได้
เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการทำ High Score


Bonus จากกระสุนศัตรู
ในตอนที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น บอสรองหรือบอสประจำด่านเข้ามาในหน้าจอ, กระสุนของศัตรูทั้งหมดในหน้าจอจะกลายเป็นคะแนน
ยิ่งมีกระสุนอยู่ในหน้าจอมาก ก็ยิ่งได้คะแนนมากขึ้นตามไปด้วย


Bonus Item จากการล้างกระสุนศัตรู
การล้างกระสุนศัตรู หมายถึงการที่กระสุนของศัตรูทั้งหมดในหน้าจอถูกเปลี่ยนเป็น Bonus Item
เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการล้างกระสุนศัตรู ได้แก่
 ตอนที่บอสเข้ามาในฉาก
 ตอนที่บอสถูกโค่นลง
 พริบตาที่เข้าสู่สภาวะ Full Power
 ตอนที่โค่นศัตรูบางชนิดลงได้
 ตอนที่ใช้ Bomb
มูลค่าของ Bonus Item 1 ชิ้น = (ทุกๆ 3 Graze = 10 คะแนน) + 500 คะแนน
แต่ถ้าเกิดจากการใช้ Bomb มูลค่าของ Bonus Item จะ = 100 คะแนนเท่านั้น


Bomb Bonus
เมื่อมีการใช้บอมบ์, ไอเทมที่ลอยอยู่ในหน้าจอ และไอเทมที่ได้จากศัตรูที่ตายเพราะบอมบ์ จะถูกดูดเข้ามายังตัวเราทั้งหมด
พึงระวังอย่างหนึ่งว่า ไอเทมที่ได้จากศัตรูที่ตายเพราะกระสุนของเราในระหว่างที่ใช้บอมบ์ จะไม่ถูกดูดเข้าหาตัวเรา


Graze Bonus
เมื่อทำการ Graze (หลบแบบเฉียดตัว) กระสุนของศัตรูได้ ก็จะได้คะแนนด้วยเช่นกัน
โดยการ Graze กระสุน 1 นัดจะได้คะแนน = 500 คะแนน


Spell Card Bonus
หากเผชิญหน้ากับ Spell Card ที่บอสใช้ออกมา แล้วสามารถเอาชนะ Spell Card ใบนั้นๆได้แบบ No Miss No Bomb (ไม่ตาย+ไม่ใช้บอมบ์)
ก็จะได้ Spell Card Bonus เพิ่มเติม ซึ่งมูลค่าของมันจะคิดจากคะแนนที่ได้จากการโจมตีของเราและเวลาที่เหลืออยู่ของสเปลการ์ดใบนั้น


Clear Bonus
หลังจากเล่นจบแต่ละด่าน จะได้โบนัสเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 เลขที่ประจำด่าน (ด่าน Extra นับว่า = 7) x 1000
 + ค่า Power ที่มีอยู่ x 100
 + ค่า Graze ที่ทำได้ x 10
 = ผลรวมขั้นต้น x (จำนวนเม็ดไอเทมแต้มที่เก็บได้ในฉากนั้นๆ) = Clear Bonus

นอกจากนี้ เมื่อเล่นจบเกม (All CLear) ได้สำเร็จ ก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมดังนี้
 จำนวนตัวที่เหลืออยู่ x 3,000,000
 จำนวนบอมบ์ที่เหลืออยู่ x 1,000,000

ก่อนที่จะนำไปใส่เป็นคะแนนให้แก่ผู้เล่น โบนัสข้างต้นจะถูกนำไปคูณกับอัตราส่วนดังต่อไป
 หากจำนวนตัวเริ่มต้นถูกตั้งค่าไว้ที่ 4 จะมีอัตราคูณเท่ากับ 0.5
 หากจำนวนตัวเริ่มต้นถูกตั้งค่าไว้ที่ 5 จะมีอัตราคูณเท่ากับ 0.2
 ระดับความยาก Easy จะมีอัตราคูณเท่ากับ 0.5
 ระดับความยาก Normal จะมีอัตราคูณเท่ากับ 1.0
 ระดับความยาก Hard จะมีอัตราคูณเท่ากับ 1.2
 ระดับความยาก Lunatic จะมีอัตราคูณเท่ากับ 1.5
 ระดับความยาก Extra จะมีอัตราคูณเท่ากับ 2.0


ความรู้เพิ่มเติม
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมที่รู้ไว้แล้วอาจจะมีประโยชน์ก็เป็นได้

ระบบบอมบ์เขมือบ (บอมบ์กู้ชีพ)
ระบบที่มีมาช้านานของโทโฮซีรี่ส์
โดยปกติแล้วเมื่อโดนตัวศัตรูหรือกระสุนของศัตรูก็จะ Miss (ตาย)
แต่หลังจากที่โดนแล้วจะยังมีเวลาอีกหลายเฟรมกว่าที่ระบบจะแสดงผลว่าเราตาย
ในช่วงหลายเฟรมนั้นเราสามารถกดบอมบ์ (ถ้ามีเหลือ) เพื่อปล่อยบอมบ์ออกไปและเอาตัวรอดจากการ Miss ได้
และในช่วงหลายเฟรมนี้ ผู้เล่นไม่สามารถกดปุ่มอื่นใดได้ นอกจากปุ่มบอมบ์

Play Rank
ในการเล่นโหมดอื่นนอกจาก Normal นั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า Play Rank อยู่ด้วย
ถ้าหากตายบ่อย ตัวเกมก็จะง่ายขึ้นนิดหน่อย แต่ถ้าหากเก็บคะแนนได้มากๆ ตัวเกมก็จะยากขึ้นนิดหน่อย
ทว่า, หากยอมตายเยอะๆเพียงเพื่อให้เกมง่ายขึ้น ก็จะกลายเป็นการเล่นแบบแรงค์ต่ำที่ไม่มีความหมายอะไรเลย

เกี่ยวกับ Bomb Bonus
Bomb Bonus ในภาคนี้จะต่างจากภาคก่อนๆ คือ ไม่ดูดไอเทมทั้งจอเข้ามายังตัวผู้เล่น
โดยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ ไอเทมที่ได้จากศัตรูที่ถูกกระสุนธรรมดายิงตายในระหว่างการใช้บอมบ์นั้น จะตกลงมาตามปกติ
และ Bonus Item ที่ได้จากการล้างกระสุนศัตรูจะให้คะแนนเพียง 100 แต้มเท่านั้น

เกี่ยวกับฉากคุยกับบอส
ในระหว่างการพูดคุย สามารถกดปุ่ม Ctrl เพื่อ Skip บทสนทนาได้

Replay
ไม่สามารถบันทึก Replay ได้ ในกรณีที่ผู้เล่นทำการ Continue หรือการเล่นโดยรวมมี Refresh Rate ไม่เท่ากับ 60

วิธีการเซฟรีเพลย์ให้ได้มากกว่าปกติ
ปกติแล้ว เราจะสามารถเซฟรีเพลย์ได้เพียง 15 replay เท่านั้น แต่ก็มีวิธีที่จะเพิ่มได้
โดยให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ replay ของตัวเกม แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่มีอยู่ให้กลายเป็น th6_ud*.rpy
(* = ตัวเลขหรืออักษรอังกฤษจำนวนกี่หลักก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ำกับรีเพลย์อันอื่น)

Bug ต่างๆภายในเกม

1. ค่า Frame Rate per Sec (fps) ไม่คงที่ที่ 60
อาการ : ค่า fps มักแสดงผลที่ 58 หรือ 62
วิธีแก้ไข : สามารถแก้ไขได้โดยใช้ VsyncPatch แต่เนื่องจากมันเป็น Unofficial Patch จึงต้องระวังเรื่องผลข้างเคียงเอาเอง

2. ค่า fps เพิ่มสูงมากจนเกมเร็วเกินไป
อาการ : ตามหัวข้อ
วิธีแก้ไข : คลิกขวาที่ Desktop แล้วเลือก Option ของการ์ดจอที่เครื่องของท่านใช้อยู่ จะมีหัวข้อเกี่ยวกับ Panel Fit หรือ Panel Scaling ให้ปรับแต่ง
             หากปรับแต่งอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถเล่นแบบ Full Screen Mode ได้โดยที่ไม่พบปัญหานี้อีกต่อไป
             วิธีแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เล่นแบบ Window Mode แทน

3. มีบางครั้งที่โบนัสจากกระสุนศัตรูแสดงผลผิดพลาด
อาการ : โบนัสจากกระสุนศัตรูที่สเปลการ์ดสุดท้ายของแต่ละฉาก จะแสดงผลเป็นสองเท่า
วิธีแก้ไข : เนื่องจากไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนมากนัก จึงยังไม่มีผู้ใดสนใจจะหาทางแก้ไข
             วิธีแก้ไข (แบบกวนๆที่มีคนเขียนเอาไว้) คือ ล้างกระสุนศัตรูด้วยบอมบ์ ก่อนที่จะฆ่าบอส หรือรอให้เวลาหมดไปเอง

4. เมื่อเล่น Easy จน Time Up (หมดเวลา) แล้วมีสเปลการ์ด Night Bird โผล่ออกมา
อาการ : โดยปกติแล้วรูเมียจะไม่ใช้ออกมาใน Easy Mode แต่ถ้าปล่อยให้เธอยิงกระสุนธรรมดาจนเวลาหมด ก็จะใช้สเปลการ์ดดังกล่าวออกมา
           นอกจากนี้เธอยังเอาพลังชีวิตจากตอนที่ใช้ท่ายิงธรรมดามารวมกับพลังชีวิตของสเปลการ์ดด้วย ทำให้อึดเป็นอย่างมาก
วิธีแก้ไข : เนื่องจากไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนมากนัก จึงยังไม่มีผู้ใดสนใจจะหาทางแก้ไข
             วิธีแก้ไข (แบบกวนๆที่มีคนเขียนเอาไว้) คือ อย่ารอจนเวลาหมด

5. Replay ทำงานผิดพลาด
อาการ : เมื่อเปิด Replay ที่เล่นจนจบด่าน 6 บางอัน จะพบว่าตัวละครเคลื่อนไหวผิดไปจากที่เล่นจนตายและ Game Over เป็นบางครั้ง
วิธีแก้ไข : ยังไม่มีผู้ใดค้นพบสาเหตุและวิธีแก้ไข

6. เขียนคำอธิบายผิด
อาการ : ในส่วนของโบนัสเขียนไว้ว่า "มูลค่าของ Bonus Item 1 ชิ้น = (ทุกๆ 10 Graze = 10 คะแนน) + 500 คะแนน"
วิธีแก้ไข : ความจริงแล้วเป็นทุกๆ 3 Graze ต่างหาก

7. เขียนคำอธิบายผิด
อาการ : ในส่วนของโบนัสเขียนไว้ว่า "จำนวนบอมบ์ที่เหลืออยู่ x 500,000"
วิธีแก้ไข : ความจริงแล้ว x 1,000,000 ต่างหาก

8. Replay ที่ทำขึ้นใน Windows Vista จะเสียเมื่อนำไปเปิดดูใน Windows XP
อาการ : ตามหัวข้อ
วิธีแก้ไข : เล่นเกมภาคนี้ใน Windows XP

9. ช่วงต้นของสเปลการ์ดใบสุดท้ายของเรมิเลียและฟลังดร์
อาการ : พลังป้องกันของตัวบอสจะน้อยมาก จนโดนผู้เล่นยิงลดได้อย่างรุนแรงมาก
วิธีแก้ไข : ไม่มี, ยกประโยชน์ให้ผู้เล่น.........................................................................................................................................................................................