IN - GamePlay


東方永夜抄 ~ Imperishable Night.
โทวโฮวเอย์ยะโชว (บทสรุปราตรีนิรันดร์แห่งตะวันออก) ~ ราตรีที่ไม่สิ้นสุด


.........................................................................................................................................................................................

GamePlay


วิธีการควบคุม
การควบคุมด้วย Keyboard
ลูกศร / NumPad   เคลื่อนไหวบนล่างซ้ายขวา
Z   ยิงกระสุน / ตกลง
X   Spell Card (บอมบ์) / ยกเลิก
Shift   สลับไปใช้วิชาควบคุมโยวไค (เคลื่อนที่แบบช้า)
ESC   Pause
Ctrl   Message Skip
การควบคุมด้วย JoyPad (สามารถปรับ Key Config ได้)
ปุ่มทิศทาง   เคลื่อนไหวบนล่างซ้ายขวา
ปุ่ม 1   ยิงกระสุน / ตกลง
ปุ่ม 2   Spell Card (บอมบ์) / ยกเลิก
ปุ่ม 3   สลับไปใช้วิชาควบคุมโยวไค (เคลื่อนที่แบบช้า)
ปุ่ม 4   Message Skip
ปุ่ม 5   Pause
เชิงอรรถ
ในห้อง Key Config สามารถปรับเลือกให้กดปุ่มยิงค้างแล้วจะเคลื่อนที่แบบช้าโดยอัตโนมัติได้ (ShotSlow)
แต่แม้อยู่ในโหมด ShotSlow ก็ยังสามารถกดปุ่ม 3 เพื่อเคลื่อนที่แบบช้าได้

Game System

1. สำหรับท่านที่เคยเล่นภาค 6 และภาค 7 มาแล้ว

จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการเคลียร์เกม ซึ่งต่างจากผลงานภาคก่อน (ภาค 6 และภาค 7) ได้แก่

・การสลับความเร็วในการเคลื่อนที่แบบ เร็ว-ช้า เปลี่ยนเป็นสลับการควบคุม มนุษย์-โยวไค แทน
・ขณะที่ใช้การเคลื่อนที่แบบเร็ว (วิชาควบคุมมนุษย์) จะมองเห็นข้ารับใช้ และสามารถยิงมันได้
・ขณะที่ใช้การเคลื่อนที่แบบช้า (วิชาควบคุมโยวไค) จะมองไม่เห็นข้ารับใช้ แต่สามารถบินผ่านและยิงผ่านตัวมันได้

สิ่งที่จำเอาไว้แล้วจะมีประโยชน์

・แม้ไม่อยู่ในสภาพ Full Power ก็สามารถดูดไอเทมทั้งหน้าจอได้ด้วย วิชาควบคุมโยวไค (เคลื่อนที่แบบช้า)
・เมื่อทำลายศัตรูได้ จะทำลายข้ารับใช้ของศัตรูตัวนั้นทั้งหมดด้วย และกระสุนของศัตรูที่อยู่ใกล้ข้ารับใช้จะถูกเปลี่ยนเป็นยันต์ชั่วยาม

นอกนั้นจะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่มากมาย สามารถอ่านได้ที่ข้อมูลของตัวละครสำหรับ Player แต่ละตัวในภาคนี้
เมื่อคุ้นเคยแล้วก็จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครสองตัวที่เป็นคู่กัน จากนั้นก็มามุ่งสู่คะแนนสูงสุดกันเถอะ2. ระบบเกมพื้นฐาน

Player จะควบคุมกลุ่มตัวละครสองตัวซึ่งประกอบด้วยมนุษย์และโยวไค (ในภายหลังจะสามารถใช้แบบเดี่ยวได้)
มนุษย์ที่สามารถรับรู้ได้ถึงพลังของโยวไค, กับโยวไคผู้แข็งแกร่งที่มีชีวิตอยู่ในความมืด, ควบคุมทั้งสองแล้วทะยานไปในแดนห่างไกลยามราตรี

หากโดนตัวศัตรูหรือกระสุนศัตรูก็จะ Miss (ตาย), หากจำนวนตัวลดลงเหลือ 0 ก็จะ Game Over
ท้ายสุดของด่านจะต้องพบกับศัตรูที่แข็งแกร่ง (Boss) เมื่อโค่นบอสได้ก็จะ Stage Clear
ทุกครั้งที่ Stage Clear ก็จะผ่านชั่วยามไป, แต่หากสะสมยันต์ชั่วยามได้มากพอ ก็จะช่วยชะลอชั่วยามให้ผ่านไปช้าลงได้
หากเคลียร์ครบทุกด่านและโค่นศัตรูที่แข็งแกร่งได้จนหมด หรือรุ่งสางมาเยือน ก็จะพบกับ Ending3. วิชาควบคุมทั้งสองแบบ

มีอยู่สองแบบคือ วิชาควบคุมมนุษย์ กับ วิชาควบคุมโยวไค
โดยปกติแล้วจะอยู่ในสภาพควบคุมมนุษย์, แต่เมื่อกดปุ่มสลับก็จะกลายเป็นควบคุมโยวไค
ลักษณะพิเศษมีดังนี้

◇ 「วิชาควบคุมมนุษย์」
  ・เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
  ・มองเห็นและสามารถยิงข้ารับใช้ของศัตรูได้
  ・ใช้ ท่าพิเศษ (ของโยวมุจะเป็นข้ารับใช้)

◇ 「วิชาควบคุมโยวไค」
  ・เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ
  ・ใช้ ข้ารับใช้
  ・แม้ไม่อยู่ในสภาพ Full Power ก็สามารถดูดไอเทมทั้งหน้าจอได้

วิชาควบคุมทั้งสองแบบนั้นไม่มีข้อจำกัดใดๆเป็นพิเศษ, สามารถสลับตามใจชอบได้ทุกเมื่อ
(แม้ว่าในคู่มือจะเขียนแบบนี้ แต่ความจริงแล้ว จะไม่สามารถสลับตัวในระหว่างที่ใช้สเปลการ์ดได้)4. ท่าพิเศษ กับ ข้ารับใช้

◇ 「ท่าพิเศษ」
  ・ความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะในมนุษย์, และจะแสดงผลเสมอเมื่อใช้วิชาควบคุมมนุษย์

◇ 「ข้ารับใช้」
  ・อสูรที่คอยรับใช้โยวไค, ช่วยโจมตีได้เป็นอย่างดี5. ข้ารับใช้ของศัตรู

ศัตรูบางตัวก็มีข้ารับใช้เหมือนกัน
ข้ารับใช้จะต่างจากศัตรูธรรมดา, ต้องมีผู้ควบคุมเสมอ จึงจะมีตัวตนอยู่ได้
ข้ารับใช้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  ・ขณะที่ใช้วิชาควบคุมมนุษย์ จะสามารถมองเห็นและสามารถยิงมันได้
  ・ขณะที่ใช้วิชาควบคุมโยวไค จะมองไม่เห็นข้ารับใช้ แต่สามารถบินผ่านและยิงผ่านตัวมันได้

  ・หากโค่นเจ้าของลงได้ในขณะที่ข้ารับใช้ยังค้างอยู่ในหน้าจอ, ข้ารับใช้จะสลายไป และกลายเป็นยันต์ชั่วยามจำนวนมาก
   (ในจังหวะนี้, กระสุนของศัตรูที่อยู่รอบข้ารับใช้จะถูกสลายไปและกลายเป็นยันต์ชั่วยาม)

เมื่อข้ารับใช้ถูกปล่อยออกมาจะมีเสียง Effect เฉพาะด้วย

เลือกใช้ให้ดีว่าจะควบคุมมนุษย์แล้วทำลายข้ารับใช้เพื่อลดความหนาแน่นของกระสุนลง
หรือควบคุมโยวไคแล้วผนึกข้ารับใช้เพื่อเล็งไปที่ยันต์ชั่วยามและคะแนนสูงสุด

ในช่วงที่ยังว่างอยู่, ควรผนึกข้ารับใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แต่เมื่อระดับความยากสูงขึ้นแล้วเอาแต่ใช้วิชาควบคุมโยวไค ก็อาจถูกกองทัพข้ารับใช้ทับถมจนเต็มหน้าจอได้
โดยทั่วไปแล้วการใช้วิชาควบคุมมนุษย์เพื่อทำลายข้ารับใช้นั้น, จะถือว่าเป็นทางลัดสู่การเคลียร์เกมก็ว่าได้6. Spell Card ของ Player

หรือที่นิยมเรียกกันง่ายๆในเกมอื่นว่า Bomb

จำนวนครั้งใช้งานมีจำกัดโดยระบุจำนวนอยู่ใน Stock และสามารถเพิ่มได้ด้วยการเก็บไอเทม
หาก Miss (ตาย) จะกลับไปมีจำนวนครั้งเท่ากับ 3 เสมอ

พริบตาที่ใช้ออกมาจะเป็นอมตะชั่วครู่ และสามารถ Graze กระสุนได้

Bomb ในภาคนี้สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่

◇ 「Spell Card」
   ตราบเท่าที่ยังมีบอมบ์อยู่ใน Stock ก็สามารถกดใช้ได้เสมอ
   ใช้ 1 Stock ต่อการกดหนึ่งครั้ง

◇ 「Last Spell」
   สามารถใช้งานได้โดยการกดใช้บอมบ์เมื่ออยู่ในสภาพ 『เขตแดนเป็นตาย』
   ระยะเวลาอมตะ, ความรุนแรง และความงดงามนั้นมากมายยิ่งกว่าสเปลการ์ดธรรมดา
   (*คำเตือน ก่อนใช้ Last Spell จะถูกบังคับให้สลับมนุษย์-โยวไค)
   ใช้ 2 Stock ต่อการกดหนึ่งครั้ง, หากมีเหลือเพียง 1 ก็จะใช้เพียง 1

◇ 「Dissolve Spell」
   บังคับใช้งานอัตโนมัติทันที เมื่อถูกยิงในขณะที่ศัตรูกำลังใช้ Last Spell
   เมื่อใช้งานแล้วจะจบการต่อสู้ทันที
   หรือจะเรียกว่าการ์ด 「ขอเวลานอก」 ก็ว่าได้
   เป็นการ์ดที่ใช่ได้ทุกคน แต่กดใช้เองไม่ได้ จะถูกสั่งใช้โดยอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้เล่นจะไม่เสียอะไรเลย

* 『เขตแดนเป็นตาย (Border of Life)』
   เขตแดนเป็นตายจะถูกเปิดขึ้นเพียงชั่วพริบตา ในจังหวะที่ถูกยิงในขณะที่ยังมีบอมบ์เหลืออยู่ใน Stock
   หากกดใช้ Spell Card ได้ทันก่อนที่เขตแดนจะปิดลง, จะเป็นการสั่งใช้ Last Spell ออกมาแทน, และยกเลิกการ Miss (ตาย) ได้

   ความเร็วในการปิดตัวของเขตแดนจะลดลงตามปริมาณยันต์ชั่วยามที่เก็บสะสมมาได้ และจำนวนบอมบ์ใน Stock ที่เหลืออยู่
   (แต่ในขณะที่ศัตรูกำลังใช้สเปลการ์ดอยู่, เขตแดนเป็นตายจะปิดตัวลงในระยะเวลาที่ตายตัว)
   นอกจากนี้, ขอเตือนว่ายันต์ชั่วยามที่สะสมมาจะลดลงเรื่อยๆในระหว่างที่เปิดเขตแดนอยู่

   (ว่าง่ายๆก็คือเป็นชื่อใหม่ของระบบ บอมบ์เขมือบ ในภาคก่อนๆนั่นเอง)

อนึ่ง, ในระหว่างที่ใช้ Spell Card หรือ Last Spell จะไม่สามารถสลับตัวมนุษย์-โยวไคได้
 และเมื่อใช้แล้ว จะทำให้แท่งอัตราภูตเข้าสู่สภาพ MAX (+100 หรือ -100) ของตัวละครนั้นๆทันที7. Spell Card ของศัตรู

บอสเองก็มีการใช้สเปลการ์ดเช่นกัน
ในระหว่างที่บอสโจมตีด้วยสเปลการ์ด จะมีชื่อของสเปลการ์ดปรากฏขึ้นที่ด้านขวาบนของหน้าจอ และฉากหลังของด่านจะเปลี่ยนไป

หากโค่นสเปลการ์ดของบอสโดย No Miss No Bomb ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด, ก็จะได้รับคะแนนโบนัส
คะแนนโบนัสนี้จะลดลงตามระยะเวลาที่ใช้, แต่สามารถเพิ่มได้ด้วยการสะสมยันต์ชั่วยาม

สถิติในการต่อสู้กับ Spell Card ของบอสจะถูกบันทึกเอาไว้ในหัวข้อ Result ตรงหน้าจอไตเติ้ล

◇ 「Last Spell」
   ที่ความยากระดับ Normal ขึ้นไป, หากทำตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนก็จะได้, หลังจบศึกแล้วบอสจะใช้สิ่งนี้ออกมา
   ในระหว่างนี้ ผู้เล่นจะไม่สามารถใช้บอมบ์ได้ และถึงโดนกระสุนก็ไม่ถือว่าตาย
   หากผู้เล่นโดนกระสุนของศัตรู, ศัตรูตาย หรือเวลาหมด ก็จะยุติการต่อสู้ทันที
   หากผู้เล่นโดนกระสุนของศัตรู, Dissolve Spell จะถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ และถือว่าเสมอกัน
   ผู้เล่นจะไม่เสียจำนวนตัวหรือจำนวนบอมบ์, เพียงแค่ถูกบันทึกเป็นสถิติว่าเก็บการ์ดใบนี้ไม่ได้ไปครั้งหนึ่งเท่านั้น
   ฝ่ายผู้เล่นไม่เสี่ยงที่จะต้องเสียอะไรก็จริง, แต่ฝ่ายบอสจะโจมตีอย่างค่อนข้างเอาจริง จึงจัดว่าเป็นสเปลการ์ดที่ยากเอาการอยู่8. อธิบาย Item

P เล็ก
  Power Up Item : แต่ละอันจะเพิ่ม Power = 1
เมื่อเก็บครบ 128 ก็จะ Power MAX และเข้าสู่สภาพ Full Power

P ใหญ่
  Power Up Item ใหญ่ : แต่ละอันจะเพิ่ม Power = 8
เมื่อเก็บครบ 128 ก็จะ Power MAX และเข้าสู่สภาพ Full Power

F
  Full Power Up Item
1 อันเทียบเท่า Power Up 128 ชิ้น

แต้ม
  ไอเทม แต้ม
เพิ่มคะแนนให้แก่ผู้เล่น, ยิ่งขึ้นไปเก็บที่ด้านบนของหน้าจอก็ยิ่งให้คะแนนเยอะ
มูลค่าสูงสุดของไอเทมนี้จะแสดงอยู่ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ

B
  Spell Card Item
เพิ่มบอมบ์ 1 ลูกให้แก่ Spell Card Stock

1 UP
  Extend Item
เพิ่มจำนวนชีวิต 1 ชีวิต


(Star Item)
  Bonus Item
เพิ่มคะแนนให้นิดหน่อย


(นิรันดร์)
  ไอเทม ยันต์ชั่วยาม
(อธิบายที่ด้านล่าง)
 

แต้มเล็ก
  ไอเทม แต้มเล็ก
ให้คะแนนเท่ากับ 1/10 ของไอเทมแต้มปกติ
เมื่ออยู่ในสภาพ Full Power แล้ว P ไอเทมจะถูกเปลี่ยนเป็นไอเทมชนิดนี้


9. การดูดไอเทม

・Bonus Item กับ ยันต์ชั่วยาม จะถูกดูดเข้าหาตัวผู้เล่นโดยอัตโนมัติเสมอ
・ไอเทมทุกชนิดจะถูกดูดเข้าสู่ตัวผู้เล่นทุกครั้งที่มีการใช้บอมบ์หรือผู้เล่นได้เข้าสู่ภาวะ Full Power
・หากอยู่ในสภาพ Full Power สามารถขึ้นไปที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อดูดไอเทมทั้งหมดในหน้าจอได้
・แม้ไม่อยู่ในสภาพ Full Power ก็สามารถดูดไอเทมทั้งหน้าจอได้โดยการสลับไปควบคุมโยวไค (เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ)
・ใน Extra Stage นั้นแม้จะไม่อยู่ในสภาพ Full Power ก็ยังสามารถขึ้นได้ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อดูดไอเทมทั้งหมดในหน้าจอได้
10. ยันต์ชั่วยาม

เป็นโบนัสไอเทมที่จะได้มาเมื่อทำเงื่อนไขได้ครบถ้วน
เมื่อเก็บแล้วจะกลายเป็นคะแนนโบนัสให้แก่ผู้เล่น และยังเพิ่มมูลค่าสูงสุดของไอเทมแต้มอีกด้วย

วิธีได้มา
  ・ทำลายข้ารับใช้, หรือทำลายศัตรูที่เป็นเจ้าของข้ารับใช้ในขณะที่ข้ารับใช้ยังคงตกค้างอยู่ในหน้าจอ
  ・แท่งอัตราภูตต่ำกว่า -80% (ช่วง -80 ถึง -100 %) แล้วยิงกระสุนโดนตัวศัตรูชนิดใดก็ได้
  ・แท่งอัตราภูตสูงกว่า +80% (ช่วง +80 ถึง +100 %) แล้วทำการ Graze กระสุนของ Boss ได้

และอาจเพิ่ม-ลดได้เนื่องจาก
  ・เอาชนะ Spell Card ของศัตรูได้สำเร็จ = เพิ่ม
  ・Miss (ตาย) = ลด

ทางด้านขวาของหน้าจอจะมีค่า Time ระบุเอาไว้ โดยจะเป็น (ค่าปัจจุบัน) / (ค่าที่ด่านนั้นๆต้องการ)
หากสะสมยันต์ชั่วยามจนเกินค่าที่ด่านต้องการได้ ก็จะได้พบกับ Last Spell ของบอสในตอนจบด่าน
และค่าเวลาที่สะสมเกินยอดมานั้น จะถูกแปลงเป็นมูลค่าสูงสุดของโบนัสที่ได้จากยันต์ชั่วยาม

นอกจากนี้ หากสะสมได้มากๆ ยังช่วยลดการดำเนินไปของชั่วยามได้อีกด้วย11. การดำเนินไปของชั่วยาม

เมื่อเคลียร์สเตจได้ เวลา(ชั่วยาม)ก็จะดำเนินไป โดย 1 ชั่วยามจะเท่ากับ 30 นาที
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นก็จะต่างกันตามผลงานการเล่น ซึ่งตัวเกมจะให้เป็น Rank ดังนี้

 Rank 甲 (ที่หนึ่ง) (สะสมยันต์ชั่วยามได้ตามเป้าหมาย) ……… 1 ชั่วยาม (30 นาที)
 Rank 乙 (ที่สอง) (สะสมยันต์ชั่วยามไม่ได้ตามเป้าหมาย) …… 2 ชั่วยาม (60 นาที)
 Rank 丙 (ที่สาม) (เล่นได้ค่อนข้างแย่) ……………………… 3 ชั่วยาม (90 นาที)

เวลาเริ่มเกมคือ จุดเริ่มของยามชวดที่ 1 (PM 11:00) และจบเกมเมื่อถึงจุดเริ่มของยามเถาะที่ 1 (AM 5:00) ซึ่งเป็นเวลาฟ้าสาง

ในเกมภาคนี้จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เราสามารถ Continue กี่ครั้งก็ได้
โดยการ Continue แต่ละครั้งจะเพิ่มเวลา (ชั่วยาม) ขึ้น 30 นาที
และเมื่อถึงเวลา AM 5:00 ก็จะ Game Over12. อัตราภูต

ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอจะมี แท่งอัตราภูต แสดงอยู่


ค่าที่แสดงในแท่งนี้คือค่าที่บ่งชี้ว่าตอนนี้ตัวละครทั้งสองมีความเป็นโยวไคเท่าใดแล้ว
โดยจะมีค่าแสดงตั้งแต่ -100% จนถึง +100%
หาก -100% ก็จะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์
หาก +100% ก็จะเป็นโยวไคอย่างสมบูรณ์
หากเป็น 0% ก็คือสภาวะที่คลุมเครือ

ในสภาวะที่แท่งนี้เพิ่มขึ้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนเกิน (+/-)20 , มูลค่าของไอเทมแต้มก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ในสภาวะที่แท่งนี้เพิ่มขึ้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนเกิน (+/-)80 , ไอเทมแต้มจะให้มูลค่าเท่ากับค่าสูงสุดของมัน, และเกิดสภาวะ 「เวลาพบมาร」


เงื่อนไขในการเพิ่มแท่งอัตราภูตไปทางด้านใดด้านหนึ่ง มีดังนี้
  ・เก็บยันต์ชั่วยาม
  ・ยิงกระสุน (ไม่ต้องโดนตัวอะไรก็ได้)
  ・ทำลายศัตรูได้
  ・ใช้ Spell Card (แท่งอัตราภูตจะ MAX ทันที)

เงื่อนไขที่จะทำให้แท่งอัตราภูตลดลงจนเหลือ 0% มีดังนี้
  ・ทำลายข้ารับใช้ของศัตรูด้วยกระสุนธรรมดา
  ・อยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลย
  ・Miss (ตาย)

เมื่อแท่งอัตราภูตเพิ่มขึ้นจนเกิน (+/-)80 ก็จะเป็นโอกาสเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวยันต์ชั่วยาม
ควรเรียนรู้และใช้ให้คล่องก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก


◇ อัตราภูตแบบพิเศษของโยวมุ
เมื่อใช้ทีมโยวมุ-ยูยูโกะ, แท่งอัตราภูตของทีมนี้จะอยู่ในช่วง -50% ถึง +100%
เมื่อใช้โยวมุแบบเดี่ยว, แท่งอัตราภูตของโยวมุจะเต็มที่แค่ -50% ถึง +50% เท่านั้น
และจะเข้าสู่สภาวะ เวลาพบมาร ที่อัตราภูต -30% ถึง -50%13. เวลาพบมาร

เมื่อแท่งอัตราภูตเพิ่มขึ้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนเกิน (+/-)80 จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า เวลาพบมาร
(เป็นศัพท์เฉพาะ หมายถึง ช่วงเวลาที่จะเริ่มพบเจอภูตผีปิศาจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตะวันเริ่มคล้อยและฟ้าเริ่มมืด)

เมื่ออยู่ในสภาวะนี้ ตัวละครของผู้เล่นจะได้รับ Effect ดังต่อไปนี้
  ・มูลค่าสูงสุดของไอเทมแต้มจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  ・จะมียันต์ชั่วยามออกมาเมื่อทำลายศัตรูได้
  ・คะแนนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ
  ・อัตราภูตต่ำกว่า -80% (ช่วง -80 ถึง -100 %) จะได้ยันต์ชั่วยามออกมาเมื่อยิงกระสุนโดนตัวศัตรู และมูลค่าของไอเทมแต้มเพิ่มเป็น 2 เท่า
  ・อัตราภูตสูงกว่า +80% (ช่วง +80 ถึง +100 %) กระสุนรุนแรงขึ้น และได้ยันต์ชั่วยามออกมาเมื่อ Graze กระสุนของบอสได้14. Bonus ชนิดต่างๆ

ภายในเกมมีระบบโบนัสอยู่หลายแบบ
ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับแต้มคะแนน และไม่เกี่ยวข้องกับการเคลียร์เกมแต่อย่างใด


◇ โบนัสไอเทมแต้ม
ระบบโบนัสที่พื้นฐานที่สุด โดยเมื่อเก็บแต้มได้ ก็จะมีคะแนนเพิ่มมากขึ้น
และยิ่งขึ้นไปเก็บที่ด้านบนของหน้าจอสูงเท่าไร ก็จะยิ่งได้คะแนนสูงขึ้นเท่านั้น
มูลค่าสูงสุด ณ ปัจจุบันจะถูกเขียนไว้ที่ด้านบนของแท่งอัตราภูต
และจะได้รับเป็นค่าสูงสุดดังกล่าวก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะ เวลาพบมาร

◇ Spell Card Bonus
หากโค่นสเปลการ์ดของบอสโดย No Miss No Bomb ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด, ก็จะได้รับคะแนนโบนัส
คะแนนโบนัสนี้จะลดลงตามระยะเวลาที่ใช้, แต่สามารถเพิ่มได้ด้วยการสะสมยันต์ชั่วยาม

◇ โบนัสล้างกระสุนศัตรู
คือคะแนนที่จะได้เมื่อล้างกระสุนของศัตรูในหน้าจอ
ยิ่งมีกระสุนมากก็ยิ่งได้คะแนนมาก รวมถึงการล้างกระสุนของข้ารับใช้ด้วยเช่นกัน

◇ โบนัสข้ารับใช้
หากปล่อยข้ารับใช้เอาไว้ แล้วทำลายเจ้าของ, ข้ารับใช้และกระสุนของศัตรูที่อยู่รอบๆข้ารับใช้จะกลายเป็นยันต์ชั่วยาม
การทำลายเจ้าของข้ารับใช้นั้น จะได้รับยันต์ชั่วยามจำนวนมากจากจำนวนข้ารับใช้ที่ยังเหลือรอดอยู่
โดยหมายรวมถึงข้ารับใช้ที่ออกนอกหน้าจอไปแล้ว หรือหายไปจากหน้าจออันเนื่องจากเวลาหมดด้วย

◇ Graze Bonus
เป็นโบนัสที่จะได้รับเมื่อหลบกระสุนของศัตรูแบบเฉียดๆได้ โดยภาคนี้จะมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมคือ
เมื่ออัตราภูตสูงกว่า +80% (ช่วง +80 ถึง +100 %) จะได้รับยันต์ชั่วยาม
เมื่ออัตราภูตต่ำกว่า -20% (ช่วง -20 ถึง -100 %) จำนวนครั้งการ Graze จะกลายเป็น 2 เท่า
เมื่ออัตราภูตต่ำกว่า -80% (ช่วง -80 ถึง -100 %) จำนวนครั้งการ Graze จะกลายเป็น 3 เท่า

◇ Bonus Item
เมื่อล้างกระสุนของศัตรู จะได้เป็นไอเทมนี้ออกมา
คะแนนที่ได้ตอนเก็บมัน จะมีค่ามากขึ้นตามจำนวนครั้งการทำ Graze ณ เวลานั้น

◇ โบนัสเวลาพบมาร
เมื่ออยู่ในสภาวะเวลาพบมาร คะแนนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ15. รู้ไว้ใช่ว่าอาจมีประโยชน์

เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเกม


◇ การปลดล็อค Stage Final B
เล่นจบเกมแบบไม่คอนทินิว แล้วเล่นใหม่อีกครั้งโดยเลือกตัวละครเดิม
จากนั้นเมื่อเล่นจบด่าน 5 ห้ามกดข้ามบทพูด ให้ค่อยๆกดปุ่มยิงทีละครั้ง จะพบว่ามีคำถามขึ้นมาให้เลือกระหว่าง Final A กับ Final B


◇ การปลดล็อค Extra Stage
เลือกใช้ทีมใดทีมหนึ่ง ด้วยระดับความยากใดก็ได้ แล้วเล่นให้จบทั้ง Final A และ Final B ก็จะสามารถปลดล็อค Extra Stage ให้แก่ทีมนั้นๆได้


◇ การปลดล็อคตัวละครสำหรับผู้เล่น
เมื่อสามารถเล่นจบ Good Ending ของทีมทั้ง 4 ได้ก็จะเป็นการปลดล็อคทีมเดี่ยวทั้ง 8 ทีมออกมา
ตัวละครเดี่ยวนั้นจะมีแท่งอัตราภูตแบบ -100% ถึง +20% สำหรับมนุษย์ และ -20% ถึง +100% สำหรับโยวไค
ส่วนโยวมุจะมีลักษณะพิเศษคือ -50% ถึง +50%
ตัวละครฝ่ายมนุษย์จะไม่มีวันทำ Graze เอายันต์ชั่วยามได้ ส่วนตัวละครฝ่ายโยวไคจะไม่มีวันยิงศัตรูเอายันต์ชั่วยามได้
แต่ตัวละครฝ่ายมนุษย์ยังคงสามารถดูดไอเทมในหน้าจอได้โดยไม่ต้อง Full Power ด้วยการกดลดความเร็วในการเคลื่อนที่


◇ การปลดล็อคจำนวนชีวิตเริ่มต้นเพิ่ม
เล่นให้จบแบบ Bad Ending ก็จะสามารถตั้งค่าจำนวนชีวิตเริ่มต้นให้มากขึ้นได้ โดยตั้งค่านี้ได้ที่ Option
จำนวนสูงสุดที่ปรับได้คือ 7 ตัว หากยังตั้งค่าได้แค่ 6 ก็ต้องสะสม Bad Ending เพิ่มอีก


◇ Spell Practice Mode
โหมดที่ทำให้ภาคนี้ได้ชื่อว่าง่ายที่สุดในโทโฮยุคใหม่
เมื่อเคยเห็นสเปลการ์ดใบใดก็ตามสักครั้งหนึ่งแล้ว มันจะมาปรากฏอยู่ในโหมดนี้
และเราสามารถเลือกมาซ้อมมือได้อย่างจุใจ จนกว่าจะมั่นใจว่าเจอครั้งหน้าแล้วชนะชัวร์
ในโหมดนี้เราจะมี 0 ชีวิต 0 บอมบ์ ไม่ต่างจากการสู้ Last Spell และมีการเก็บสถิติด้วยว่าเข้ามาท้าทายสเปลการ์ดใบนี้กี่ครั้ง และชนะกี่ครั้ง
อนึ่ง, Slow Mode จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่โหมดนี้


◇ การปลดล็อค Spell Card เข้าสู่ Spell Practice Mode
 ・ในระดับความยาก Easy สามารถปลดล็อคสเปลการ์ดได้ แม้ว่าจะเปิด Slow Mode อยู่ก็ตาม
 ・ในระดับความยาก Normal, Hard, Lunatic ต้องปิด Slow Mode จึงจะสามารถปลดล็อคสเปลการ์ดได้


◇ Last Word
อยู่ในส่วนของ Spell Practice
สามารถปลดล็อค Last Word แต่ละใบได้ตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้
โดยทั่วไปจะเป็นสเปลการ์ดที่ร้ายแรงที่สุดของตัวละครนั้นๆ


◇ เกี่ยวกับ Effect ของข้ารับใช้
ด้านหลังของข้ารับใช้จะมีวงเวทอยู่ 4 ชนิด (ใน Manual เขียนผิดว่า 3) ได้แก่
  ・วงเวทสีฟ้า …… สามารถบินชนได้เสมอโดยไม่ Miss (ตาย)
  ・วงเวทสีเขียว …… สามารถบินชนได้เสมอโดยไม่ Miss, แต่มันมีกระสุนสองแบบสลับใช้ตามการควบคุมของฝ่ายเรา
  ・วงเวทสีแดง …… ถ้ามนุษย์บินชนจะ Miss
  ・วงเวทสีเหลือง …… ถ้ามนุษย์บินชนจะ Miss, และมันมีกระสุนสองแบบสลับใช้ตามการควบคุมของฝ่ายเรา

แบบสีเขียวและสีเหลือง, มีทั้งกระสุนที่ยากกว่าถ้าเล่นมนุษย์ และกระสุนที่ยากกว่าถ้าเล่นโยวไค ต้องคอยสังเกตให้ดี
แบบสีแดงและสีเหลือง, ถ้าเล่นมนุษย์ก็อาจจะบินชนเอาได้ ต้องระวังไว้ให้มาก


◇ เกี่ยวกับการหน่วงเวลาในตอนที่ยันต์ชั่วยามปรากฏออกมาจนถึงตอนที่เริ่มดูดยันต์ชั่วยามเข้าหาผู้เล่น
จะมีการหน่วงเวลานิดหน่อย
เนื่องจากการเก็บยันต์ชั่วยามจะทำให้อัตราภูตเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
จึงหน่วงเวลาไว้ให้ผู้เล่นทำการสลับตัวควบคุม เพื่อเพิ่มแท่งอัตราภูตไปทางด้านที่ต้องการได้ตามใจชอบ

ตัวอย่างเช่น, ใช้โยวไคทำลายเจ้านายของข้ารับใช้เพื่อให้ได้ยันต์ชั่วยามมากๆ แล้วสลับเป็นมนุษย์มาเก็บยันต์ชั่วยาม เพื่อให้ยิงเบ๊แล้วได้ยันต์ชั่วยาม

อนึ่ง, หากหยุดยิงในจังหวะที่ยันต์ชั่วยามปรากฏออกมา จะเป็นการยกเลิกการหน่วงเวลา แล้วดูดยันต์ชั่วยามเข้าหาตัวทันที


◇ เกี่ยวกับการหน่วงเวลาในตอนสลับการควบคุมระหว่างมนุษย์กับโยวไค
การสลับตัวระหว่างมนุษย์กับโยวไคนั้นไม่มีการหน่วงเวลาแต่อย่างใด
ยกเว้นในกรณีที่มีข้ารับใช้ของศัตรูอยู่ในหน้าจอ จะต้องมีการ ปิด/เปิด การแสดงผลของข้ารับใช้ ทำให้เกิดการหน่วงขึ้นนิดหน่อย (ไม่กี่เฟรม)
ถ้ากดสลับตัวรัวๆ, ผู้เล่นจะสลับตัวอย่างรวดเร็ว, แต่ข้ารับใช้อาจจะค้างไปเลยก็มีให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกัน


◇ เมื่อยิงโดนข้ารับใช้
เมื่อยิงโดนข้ารับใช้, เจ้านายของมันก็จะได้รับความเสียหายด้วยเล็กน้อย
ข้ารับใช้ที่อึดมากจนฆ่าไม่ตายก็มีอยู่เหมือนกัน, แต่ถ้ายิงมันไปเรื่อยก็สามารถโค่นเจ้านายมันได้


◇ เกี่ยวกับ Effect ของ Spell Card ของศัตรู
เมื่อศัตรูใช้สเปลการ์ด จะเกิดวงเวทนาดใหญ่ขึ้น
ยิ่งเวลาผ่านไป วงเวทนี้ก็จะยิ่งหดเล็กลง และเมื่อเล็กจนถึงขีดสุด ก็จะหมดเวลา
นอกจากนี้, หาก Miss (ตาย) หรือใช้บอมบ์ จะทำให้สีของวงเวทหายไป อันหมายถึงการเก็บสเปลการ์ดครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเอง
แต่หากประสบความสำเร็จในการเก็บสเปลการ์ด จะช่วงชิงวงเวทดังกล่าวมาได้
และในระยะเวลาที่เหลือนี้ จะมียันต์ชั่วยามออกมาให้เก็บ, ดังนั้นยิ่งเอาชนะได้เร็วก็ยิ่งดี


◇ เกี่ยวกับ Effect ของ Spell Card ของฝ่ายเรา
Effect ของฝ่ายเราก็ลดลงตามระยะเวลาเช่นกัน
ในขณะที่ Effect ยังแสดงผลอยู่ก็จะเป็นอมตะ
ดังนั้นถ้าเห็น Effect ใกล้จะหายไปก็ต้องเตรียมตัวหลบกระสุนกันได้แล้ว


◇ เกี่ยวกับการแสดงตำแหน่งของตัวบอส
ที่ด้านล่างของหน้าจอจะมีแถบบอกตำแหน่งของตัวบอสอยู่
แถบนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อพลังชีวิตของบอสลดลง จึงใช้ตรวจสอบได้ว่าใกล้จะชนะบอสหรือยัง


◇ เกี่ยวกับข้ารับใช้ที่บอสปล่อยออกมา
ใต้ชื่อของบอสที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ, จะมีตัวเลขแสดงไว้ว่า 「+X (y)」
โดย x = จำนวนข้ารับใช้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในหน้าจอ
และ y = จำนวนข้ารับใช้ที่ไม่ได้ถูกทำลายโดยกระสุนธรรมดา


◇ Slow Mode
สามารถสั่งเปิดใช้ได้ในห้องปรับแต่ง Option ของตัวเกม
เมื่อเปิดใช้ ตัวเกมจะช้าลงเมื่อมีกระสุนอยู่ในจอมากถึงระดับหนึ่ง
แต่หากเปิดใช้ จะไม่สามารถบันทึก High Score และ Replay ได้


◇ ไอเทมในโหมด Extra
ใน Extra Stage นั้นแม้จะไม่อยู่ในสภาพ Full Power ก็ยังสามารถขึ้นได้ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อดูดไอเทมทั้งหมดในหน้าจอได้


◇ Replay
หากทำการ Continue หรือเปิดใช้ Slow Mode จะไม่สามารถเซฟรีเพลย์ได้

◇ วิธีการเซฟรีเพลย์ให้ได้มากกว่าปกติ
ปกติแล้ว เราจะสามารถเซฟรีเพลย์ได้เพียง 15 replay เท่านั้น แต่ก็มีวิธีที่จะเพิ่มได้
โดยให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ replay ของตัวเกม แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่มีอยู่ให้กลายเป็น th8_ud*.rpy
(* = ตัวเลขหรืออักษรอังกฤษจำนวนกี่หลักก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ำกับรีเพลย์อันอื่น)
เรื่องอื่นๆ

◇ การเก็บภาพ Snapshot
ในระหว่างที่เปิดเกม สามารถกด P หรือ Home เพื่อบันทึกภาพหน้าจอในขณะนั้นไปไว้ที่โฟลเดอร์ Snapshot ได้
สามารถกดรัวเพื่อเก็บภาพต่อเนื่องได้
แต่ถ้าปรับ Config ให้ตัวเกมแสดงผลแบบ 16 Bit จะไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ (ปกติจะถูกตั้งไว้ที่ 32 Bit อยู่แล้ว)


◇ Shortcut Key ในระหว่างที่กำลัง Pause
ในระหว่างที่กำลัง Pause เกมเอาไว้
สามารถกดปุ่ม R เพื่อเริ่มเล่นที่ด่าน 1 อีกครั้ง
หรือกดปถ่ม Q เพื่อกลับไปที่หน้าจอไตเติ้ลได้


◇ การทำ Dump ของ Result
ที่หน้าจอแรกสุดของหัวข้อ Result สามารถกดปุ่ม D เพื่อบันทึกสถิติทั้งหมดลงมาเป็นไฟล์ score.txt ได้
แม้แต่ข้อมูลที่ตรวจสอบในเกมไม่ได้ก็มีแสดงเอาไว้ด้วยนะเอ้อ


◇ ความสามารถพิเศษในห้อง Music Room
สามารถกดปุ่ม Ctrl เพื่อเริ่มการ Fade Out ได้
สามารถกดปุ่ม R เพื่อเริ่มเล่นเพลงนั้นตั้งแต่ต้นอีกครั้งได้


◇ Replay Comment View
สามารถใช้โปรแกรม replayview.exe เพื่อตรวจสอบข้อมูลของรีเพลย์ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเกม
ให้เปิดโปรแกรมนี้แล้วลากเอารีเพลย์ที่ต้องการมาใส่ที่ช่องบนสุด จะเห็นข้อมูลของรีเพลย์นั้นๆ
และสามารถใส่ Comment ลงไปในช่องสีขาวด้านล่างได้อีกด้วย (ปล.อย่าลืมกดปุ่ม 保存 เพื่อเซฟคอมเมนท์)Bug ต่างๆภายในเกม

1. เมื่อเลือกใช้ 「描画1/2」 หรือ 「描画1/3」 ใน custom.exe แล้วไม่แสดงผลอย่างถูกต้อง
อาการ : การแสดงผลไม่นุ่มนวลเท่าที่ควร และแสดงค่า FrameRate Per Sec (FPS) ผิดพลาด
วิธีแก้ไข : ไม่มี เพราะปกติไม่มีคนใช้คำสั่งพวกนี้

2. จุดกระทบของสเปลการ์ดในแบบธรรมดากับแบบ Practice มีขนาดต่างกัน
อาการ : สเปลการ์ด 「ตุ๊กตาโฮวไร」 ของโมโควในด่าน EX, เมื่ออยู่ใน Practice จะกลายเป็นว่าไม่มีจุดกระทบที่ฉากหลังรูปวิหคเพลิง
อาการ : สเปลการ์ด เนตรจันทรา「วิชากระต่ายจันทราสะกดจิตระยะไกล(Tele-Mesmerism)」 ของในด่าน 5 จะมีจุดกระทบเล็กลงใน Practice
วิธีแก้ไข : ไม่มี

3. ไอเทมที่ได้จากบอสมีจำนวนลดลง
อาการ : จำนวนไอเทมที่ได้จากสเปลการ์ดใบที่สองของบอสกลางด่าน 4 ลดลงจาก 32 เหลือ 17 ชิ้น
วิธีแก้ไข : ให้ยิงฆ่ามันโดยยิงที่ข้ารับใช้แทน, ถ้าบังเอิญยิงโดนตัวบอสไปแล้ว ให้หยุดยิงชั่วคราว

4. ผลลัพธ์จากการเอาชนะสเปลการ์ดในแบบปกติกับใน Practice ต่างกัน
อาการ : เมื่อชนะ Last Spell ในโหมด Practice ได้ จะรวมทั้งกระสุนของศัตรูและยันต์ชั่วยามมาเป็นโบนัส แทนที่จะเปลี่ยนกระสุนเป็นยันต์ชั่วยาม
วิธีแก้ไข : ได้โบนัสเพิ่มขึ้น เลยไม่มีใครสนใจจะแก้

5. มีเสียงแทรกในไฟล์ WAV ของเพลงบางเพลง
อาการ : ตามหัวข้อ
วิธีแก้ : มีแพทช์แบบไม่เป็นทางการสำหรับแก้อาการนี้ แต่ไม่ใช่ Official Patch จึงต้องรับผิดชอบกันเอาเอง หากเกิดผลข้างเคียง

6. สถิติ Last Word ในห้อง Result แสดงผลผิดเพี้ยน
อาการ : เมื่อเลือกดูแบบ "ทุกระดับความยาก" จะแสดงชื่อของ Last Word เป็น ????? และระดับความยากแสดงเป็น N แต่ยังแสดงสถิติถูกต้อง
วิธีแก้ : ไม่มี

7. อัตราภูตต่ำกว่า +80% แล้วแต่กระสุนยังคงเป็นสีแดง (แต่ไม่แรงขึ้น)
อาการ : ตามหัวข้อ โดยเกิดกับกระสุนช่วยยิงของอลิสเท่านั้น
วิธีแก้ : กดปุ่มสลับตัวควบคุม (เปลี่ยนความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นแบบช้า) แล้วปล่อยปุ่มยิง

8. กระสุนของตัวละครฝ่ายเรายังคงค้างในหน้าจอ หลังจากที่สลับตัวแล้ว *
อาการ : ตามหัวข้อ และจะเห็นผลชัดที่สุดในคู่ของ มาริสะ-อลิส เนื่องจากเลเซอร์ของอลิสคงค้างอยู่นานมาก
            ทำให้เกิดการโจมตีธรรมดาที่แรงที่สุดในเกม โดยกดสลับตัวระหว่างมาริสะกับอลิสอย่างเป็นจังหวะ
            แม้ว่าตัวละครอื่นจะทำได้เช่นกัน แต่ในคู่นี้จะเห็นผลชัดเจนที่สุด

วิธีแก้ : ไม่มี... ใช้ให้สนุกกันได้เลย แต่ระวังอย่าสลับตัวเพลินจนลืมหลบกระสุนละกัน (ฮา

9. โดนบอสชนตายตอนคุย
อาการ : เรย์มุ/มาริสะในด่าน 4 กับ เคย์เนะในด่าน Extra เมื่อเข้ามาในหน้าจอ จะมีจุดกระทบมาแต่แรก ทำให้สามารถชนเราตายได้
วิธีแก้ : อย่าไปเข้าใกล้ในขณะที่เธอกำลังจะออกมา หรือขณะที่กำลังสนทนา

10. ตั้งค่าจำนวนชีวิตเป็น 6 หรือ 7 แล้วลบเซฟทิ้งไป ปรากฏว่ายังมีจำนวนชีวิตเป็น 6 หรือ 7 ตามเดิม
อาการ : ตามหัวข้อ
วิธีแก้ : ปรับจำนวนชีวิตให้เป็นค่าอื่น แล้วจำนวนชีวิต 6/7 จะถูกล็อคตามที่ควรจะเป็น

11. เล่นโยวมุแล้วลงไปที่ขอบล่างของจอ กดล่างค้างไว้ จะยิ่งแรงขึ้นประมาณ 10%
อาการ : ตามหัวข้อ
วิธีแก้ : ไม่มี... ใช้ให้สนุกกันได้เลย
Credit : L.L. Reverentia.........................................................................................................................................................................................